Aplikacija koja pomaže da se što manje hrane baci

U Americi napravljena je aplikacija Copia posredstvom koje se sakupja hrana iz raznih ustanova i radnji i distribuira se ljudima kojima je potrebna.

Putem ove apliacije nahrani se više od 130.000 ljudi.

You must be logged in to post a comment Login