Kreditom do oživljavanja zdravstvenog turizma Srebrenice

Opština Srebrenica prije tridest godina važila je za jednu od najrazvijenijih opština tadašnje velike zemlje, a imala je gotovo 11.000 radnih mjesta, a u svijetu poznata po zdravstvenom turizmu.

Više miliona prihoda i preko 80.000 noćenja pamte se brojevi sa kraja osamdesetih godina.

Potencijali zdravstvenog turizma već godinama propada i nakon više neuspjelih pokušaja Opština Srebrenica odlučila je da pokuša nešto drugo.

„Skupština opštine je donijela odluku o kreditnom zaduženju od 2,5 miliona maraka i usvojila program utroška tih sredstava što je uvršteno i u rebalans opštinskog budžeta za ovu godinu, a od tog iznosa 800.000 KM predviđeno je za oživljavanje zdravstvenog, odnosno banjskog turizma uz korištenje i terapiju ovdašnjom ljekovitom vodom Gubera“, kaže prvi čovjek Srebrenice Mladen Grujičić.

On kaže da je nadležnom ministarstvu upućen zahtjev da odobre otvaranje Specijalne bolnice za liječenje Guber vodama čime bi se voda koristila, a plan je da jednu od tri zgrade Doma zdravlja pretvore u ovu bolnicu, a vodu sa Gubera cijevima dovedu do nje.

Grujičić ističe da se izdvajaju značajna sredstva za turizam od čega ova opština nema puno koristi kao ni lokalni ugostitelji, a da se bilježi i veoma mali procenat naplate boravišne takse.

„Već godinama iz opštinskog budžeta za razvoj turizma i rad Turističke organizacije izdvaja se oko 140.000 KM godišnje, a prihodi od turizma su svega dvije do tri hiljade maraka. To moramo promijeniti i početi stvarati realne osnove i uslove za oživljavanje turizma što treba da počne da donosi i prihode i omogući dodatno zapošljavanje“, ocijenio je Grujičić.

Grujičić ističe da je Srebrenica i dalje jedna od destinacija koju posjećuju inostrani turisti zbog čega je bitno da se turizam uredi kroz zakonske okvire.

Prema riječima stručnjaka iz turizma razvoj ove grane zasniva se na stabilnoj i produktivnoj privredi, dok je turizam usputna grana, te da Srebrenica kao i kompletna država imaju potencijale koji nisu iskorišteni.

You must be logged in to post a comment Login