Kontinuirano smanjenje broja nezaposlenih u 2015. godini

Broj nezaposlenih lica u svih 12 mjeseci 2015. godine, u poređenju sa istim periodom 2014. bilježio je, kao i u 2014. godini, kontinuirano smanjenje, rekao je u Sarajevu direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamer Bandić.

Bandić je na konferenciji za novinare istakao da je u prošloj godini zabilježeno smanjenje broja registrovanih nezaposlenih lica za 9.566 ili 1,7 odsto.

“Prema podacima Agencije za statistiku BiH, prosječan broj nezaposlenih lica u BiH u 2015. godini iznosio je 541.817 i manji je za 1,4 odsto u poređenju sa istim periodom 2014. godine”, rekao je on.

Prema njegovim riječima, u periodu januar-decembar 2015. godine ukupno je registrovano 111.396 lica zaposlenih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja, što je za 7.819 lica ili 7,5 odsto više nego u istom periodu od godinu prije.

Bandić je naglasio da se na evidenciji zavoda i službi zapošljavanja u BiH u periodu januar-decembar 2015. godine prijavilo 102.993 lica kojima je prestao radni odnos po svim osnovama i taj broj je povećan u odnosu na isti period 2014. godine za 2.221 osobu ili 2,2 odsto.

On je naveo da najveći broj evidentiranih nezaposlenih čine lica sa trećim stepenom obrazovanja, kvalifikovani radnici – 33,77 odsto, te lica sa srednjom stručnom spremom – 27,63 odsto.

“Od juna 2015. godine broj nezaposlenih lica sa srednjom stručnom spremom je prvi put premašio brojku nezaposlenih nekvalifikovanih radnika i takvo stanje je i danas”, naglasio je on.

Bandić je napomenuo da su u prošloj godini poslodavci iskazali potrebu za 43.479 radnika, što je za 5.986 lica ili 16 odsto više u odnosu na 2014. godinu.

“Stopa zaposlenosti u 2015. godini iznosila je 31,9 odsto i veća je u odnosu na 2014. godinu za 0,2 odsto”, dodao je on. Bandić je naglasio da je Agencija za rad i zapošljavanje u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Slovenije zaprimila 4.477 oglasa za zapošljavanje 9.794 lica.

Od toga je potpisano 6.708 ugovora o radu i izdata 5.721 radna dozvola za građane BiH za rad u Sloveniji.

Prema njegovim riječima, u prva dva mjeseca ove godine zaprimljeno je 590 oglasa za zapošljavanje 1.158 lica, a od toga su potpisana 763 ugovora o radu i izdato 513 radnih dozvola za građane BiH.

On je dodao da je u 2015. godini 870 radnika zaposleno na poslovima njegovatelja u Njemačkoj, dok je u prva dva mjeseca ove godine u Njemačku, putem Agencije za rad i zapošljavanje posao dobilo još 288 lica.

Zamjenik direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH Željko Tepavčević rekao je da je zaključno sa 29. februarom ove godine u BiH bilo 536.684 lica na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja, što je u odnosu na prethodni mjesec manje za 2.414 lica ili 0,45 odsto.

On je dodao da su od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, njih 276.642 ili 51,55 odsto žene.

Nezaposlenost se smanjila u Republici Srpskoj za 293 lica ili 0,22 odsto, Federaciji BiH za 2.132 osobe ili 0,55 odsto, dok se u Brčko distriktu BiH povećala za 11 osoba ili 0,09 odsto. Tepavčević je rekao da je u strukturi lica koja traže zaposlenje, zaključno sa 29. februarom, najviše bilo NKV radnika 142.674 ili 26,60 odsto i lica sa srednjom stručnom spremom 148.050 ili 27,60 odsto.

On je istakao da je u februaru ukupno 16.032 osobe brisano sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 9.357 osoba. Istovremeno je, kako je rekao, za 6.070 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 3.864 nova radnika.

“Stopa registrovane nezaposlenosti za januar 2016. godine iznosila je 42,9 odsto i u odnosu na decembar 2015. godine ostala je nepromijenjena”, rekao je Tepavčević.

Izvor: Srna

You must be logged in to post a comment Login