Konferencija o eksploataciji malih ležišta rude različitih metala

Danas je u Sasama kod Srebrenica održana dvodnevna međunarodna konferenciju iz projekta IMP@CT, koji se finansira iz evropskog programa „Horizont 2020“ koju je organizovala britanska kompanija “Mineco Limited”, jedan od najvećih investitora u rudarstvu na Zapadnom Balkanu.

Domaćini konferencije je firma “Gross” koja upravlja Rudnikom olova i cinka Sase, koja posluje u sastavu britanske kompanije „Mineco“ koja i u svom sastavu ima još pet rudnika u BiH i Srbiji.

Šef tima “Mineco” za upravljanje rudnicima ove kompanije u BiH i Srbiji Dominik Roberts kaže da je projekat inovacija u rudarstvu „Horizont 2020“ veoma značajan i da će kroz tri godine biti realizovano sedam miliona evra sa ciljem pronalaženja načina za najefikasniju i najbezbjedniju eksploataciju malih ležišta rude različitih metala.

Roberts je kroz primjer srebreničkog rudnika prikazao kako ova kompanija ulaganjem i modernizacijom opreme rudnika ostvaruje bolje rezultate i smanjuje nivo zagađenja, unapređuje sigurnost i bezbjednost radnika što je cilj ovog projekta koji se realizuje sa Evropskom unijom.

Jedan od najvažnijih ciljeva projekta IMP@CT i tema konferencije jeste pronalaženje najboljih metoda za iskorišćavanje manjih nalazišta metala, se se industrija Starog kontinenta oslobodi zavisnosti od velikih mineralnih nalazišta van njegove teritorije, kao i da se zajedničkim snagama nauke  i industrije, donese veliki napredak evropskom rudarstvu i osigura stabilno snabdijevanje deficitarnim sirovinama na evropskom tržištu.

Na konferencijie učešće je uzelo više od 20 eminentnih svjetskih stručnjaka iz više naučnih oblasti.

Foto: Miro Pejić

You must be logged in to post a comment Login