Rudna bogastva naše opštine jedva da se koriste

Autor: M. Kojić

Srebrenica je kroz istoriju bila poznata po brojnim stvarima, posebno rudnim bogastvima. Još iz perioda Kelta, Ilira i Rimljana rudarstvo je predstavljalo primarnu djelatnost u Srebrenici koja je u tom vremenu bila i glavna dionica prema brojnim trgovačkim mjestima i lukama.

Razvoj rudarstva nastavlja se u periodu germanskog plemena Sasi, koje organizuju eksploataciju i preradu rude olova i cinka u mjestu Sase, blizu današnjeg Rudnika olova i cinka “Sase” nedaleko od Srebrenice.

Zbog velikog rudnog bogastva, prirodnih i ljekoviti voda, šuma, Srebrenica je uvijek bila primamljivo mjesto za brojne vojskovođe tako da je često padala pod vlast raznih naroda.

Danas eksploatacija rude se vrši kroz dva rudnika, Rudnik olova i cinka “Sase” i Rudnik boksita “Srebrenica” a korist lokalne uprave je veoma mala. Prije ratnih dešavanja primarnu ulogu u zapošljavanju i širenju privrednih djeatnosti, otvaranju firmi imao je Rudnik olova i cinka “Sase” koji je pokrenuo kompletnu industrijsku zonu u Potočarima i time postao zaslužan za privredni razvoj Srebrenice u tom periodu.

Danas je Rudnik olova i cinka “Sase” pod koncesijom, Vlada Republike Srpske dala je koncesiju preduzeću Gross d.o.o. Gradiška koje upravlja rudnikom koji obavlja kopanje, flotiranje i prodaju rude na osnovu čega se uplaćuje koncesija Opštini Srebrenica.

rudnik olova i cinka sase

Stručnjak za ekonomski razvoj i savjetnik za privredu u Opštini Srebrenica, Ćazim Salimović istakao je da je nužno više ulaganja u rudnik, u modernu opremu, mehanizaciju kao i zaštitu radnika.

“Ja bi volio da se više ulaže u uslove u kojima rudari rade u jamama i da se ulaže u tehniku sa kojom će lakše, bolje, sa stanovništva zaštite, bolje obavljati svoje poslove,” istako je Salimović.

Rudnik boksita “Srebrenica” već neko vrijeme ima brojne probleme u radu i određena dugovanja prema radnicima.

“Mi te probleme u Opštini, sektoru za privredu, nastojimo rješavati, onoliko koliko je u našoj moći jer je i to jedan od prirodnih resura sa kojima raspolaže Vlada Republike Srpske, ali nastojimo poboljšati položaj naših radnika u tom preduzeću i nastojimo zaštititi taj resurs. Kada kažem zaštiti, mislim da se pravilno vrši eksploatacija rude, da se izmire obaveze koje preduzeće ima da bi preduzeće moglo normalno da posluje i da radnici redovno primaju plaće sa uplaćenim svim doprinosima,” rekao je Salimović.

Za sada, situacija u ovom rudniku se popravlja i zaposleno je novih 5 radnika i eksploatacija rude u površinskom kopu se može obavljati još, oko dvije godine nakon čega je neophodno krenuti u jamski kop. Investicija u pripremu i stavljanje u pogon jamskog kopa je 5 miliona KM a sama priprema traje i do godinu dana.

rudnik boksita srebrenica

Salimović i za ovu situaciju ima rješenje ali kako ističe, Opština Srebrenica ne raspolaže svojim resursima već se to obavlja na entitetskom nivou.

“Da smo mi u mogućnosti kao Opština, najbolje bi bilo da mi možemo formirati neovisno preduzeće “Boksit” u Srebrenici koje ne bi bilo ovisno o bilo kome, mimo naše Opštine pa da možemo mi investirati i u jamski kop jer tamo su rezerve par stotina milona konvertibilnih maraka, a za otvaranje jamskog kopa treba 5 miliona KM. Mogli bi ostvarivati čitav profit, međutim odlučuje Vlada Republike Srpske i tu su naše kompetencije ograničene.” objašnjava Salimović.

Opština Srebrenica ima brojna prirodna bogatsva koja se u svijetu traže i u koja se ulaže. Najznačajniji resursi su rude, šume i brojne ljekovite vode. Ono što treba da nas brine jeste da se ni jedan od tih resursa ne koristi u svrhe ekonomskog i privrednog oporavka ove opštine.

You must be logged in to post a comment Login