Kada se udruže djeca i odrasli nastaje magija

U Srebrenici je danas održan koncert “Na slovo…” koji su izvela djeca iz Srebrenice i korisnici Centra za mentalno zdravlje Srebrenica u sklopu novogodišnjeg druženja.

Novogodišje druženje pripremile su organizacije Cesvi i Crea Thera koja sarađuju duži niz godina i tom prilikom održan je koncert “Na slovo…” i izložba skulptura.

Tokom radionica sa djecom iz Srebrenice i Skelana, kao i korisinicima Centra za mentalno zdravlje Srebrenica nastale su pjesme na različita slova.

Crea Thera u Srebrenici postoji od 2008. godine i nudi kreativno-terapeutske radionice, muzičke i likovne radionice, za djecu i mlade iz Srebrenice i Skelana kao i korisnike Centara za mentalno zdravlje u Srebrenici i Vlasenici.

Kako kažu iz ove organizacije cilj je promovisati značaj mentalnog zdravlja i kroz ekspresivne vidove terapije, muzika i umjetnost, pružiti ljudima mogućnost da upoznaju sebe, da se oslobode svakodnevnog stresa i depresije.

Na umjetničkim radionicama održanim u Srebrenici, Skelanima i Vlasenici nastale se skulpture na temu “Avangarda”, a danas je izloženo 23 rada koja predstavljaju kako djeca i odrasli gledaju na avangardu.

Crea Thera je u protekloj godini organizovala niz koncerata i  izložbi, a mini koncert i izložba mandala na “Sreća i zdravlje” održani su u Srebrenici, Skelanima i Vlasenici.

You must be logged in to post a comment Login