Jezero Perućac

Jezero Perućac je akumulaciono vještačko jezero koje se vodom napaja iz rijeke Drine, nalazi se između područja opštine Srebrenica (BiH) i opštine Bajina Bašta (SRB). Jezero je nastalo pregrađivanjem toka rijeke Drine, za potrebe hidroelektrane „Bajina Bašta“. Dužina brane je 461 m a visina 93 m. Srednja julska temperatura jezerske vode se kreće oko 22˚C kod brane, a nizvodno u samom toku voda je nešto hladnija, oko 17˚C .

Perućačko jezero se prostire kroz kanjon Drine, sve do Višegrada dužine oko 50 km i cijelom dužinom je plovno. Nad jezerom nadvile su se ogromne padine planine Tare koja pripada Nacinalnom parku Tara. Ovo područje, sa obje strane jezera, prepoznatljivo je i po Pančićevoj omorici za koju se smatra da je otkrivena na planini Tari 1875. godine a rasprostranjena je i na teritoriji Višegrada, Milića, Srebrenice.

Jezero Perućac bogato je raznim vrstama ribe kao što su kapitalni primjerici soma i mladice, pastrmka, mrena, skobalj, šaran, jez, deverika, klen i mnoge druge.

Na jezeru se nalazi uređeni dio plaže za posjetioce. Turistički potencijali jezera Perućac još uvijek su vrlo malo iskorišteni a jedna od rijetkih turističkih aktivnosti jeste „Pančićeva regata“.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply