Jedini ispravan način paljenja automobila na debelom minusu

Kleme, odnosno njegovo korištenje je najčešći način aktiviranja istrošenog akumulatora, ili akumulatora koji ne može upaliti zbog niske temperature.

Akumulatori spadaju među dijelove automobila o kojima većina vozača najmanje brine. S druge pak strane, upravo zbog prašine i nečistoća koje mogu stvoriti gotovo nevidljivi električni provodnik, dolazi do gubitka energije.

Poznato je da se akumulatori vole isprazniti tijekom zime i nižih temperatura. Također i česte vožnje na kratkim relacijama tijekom kojih se akumulator ne uspijeva dovoljno obnoviti, mogu biti pogubne.

Postupak je jednostavan, međutim električne instalacije vašeg automobila mogu se oštetiti ako ispravno ne povežete kablove.

1. Parkirajte automobil čiji ćete akululator iskoristiti i vaš automobil čiji akumulator ne radi jedan prema drugome. Ne smiju se dodirivati kako ne bi došlo do kratkog spoja ili iskrenja. Ako sumnjate da je je problem u akumulatoru, nemojte ga stalno “verglati” i isprazniti do kraja. Ako ga ispraznite do kraja, teže ćete kasnije upaliti automobil

2. Skinite čepove s ispražnjenog i s ispravnog akumulatora.

3. Izgasite automobil i sve ostale električne uređaje u automobilu kako biste spriječili nepotrebno trošenje akumulatora. Podignite ručnu kočnicu i stavite ručicu mjenjača u neutralan položaj (ili u položaj za parkiranje – P kod automatika).

4. Spojite jedan kraj kabla (crvene boje) sa pozitivnim (+) polom ispražnjenog akumulatora, a drugi kraj ovog kabla sa pozitivnim (+) polom akumulatora iz kojega ga punite.

5. Zatim spojite jedan kraj produžnog kabla (crne boje) s negativnim (-) polom ispražnjenog akumulatora, a drugi kraj ovog kabla za blok motora ili kaoseriju automobila. Ne zaboravite: Uvijek spojite pozitivan pol s pozitivnim, a negativan s negativnim.

6. Pokušajte upaliti automobil s ispražnjenim akumulatorom. Ako ne uspijete odmah, upalite motor automobila iz čijeg akumulatora punite ispražnjeni akumulator da se ovaj ne bi ispraznio. Pokušajte ponovno upaliti motor automobila s ispražnjenim akumulatorom.

7. Kada uspijete upaliti motor svog automobila dodajte malo gasa i nekoliko minuta punite prazni akumulator. Skinite negativni (-) kabel s bloka motora ili karoserije, a zatim i s pola pomoćnog akumulatora. Produžni kablovi skidaju se obrnutim redoslijedom.

8. Zatim skinite pozitivan (+) kabl s ispražnjeg akumulatora, a potom i s pomoćnog akumulatora.

9. Vratite čepove s akumulatora na njihovo mjesto.

10. Kada je motor automobila pokrenut, trebao bi bez prekida raditi najmanje dvadesetak minuta s povećanim brojem okretaja kako bi se akumulator tijekom vožnje ponovno napunio.

Ako vaš akumulator i dalje ne radi, ili ako lampica alternatora pokazuje kvar, morat ćete obaviti daljnu provjeru akumulatora.

Jedna od provjera je i provjera hidrometrom, uređajem kojim se provjerava je li akumulator dovoljno napunjen. Ako ne znate dovoljno o tome, najbolje je da se obratite automehaničaru.

Izvor: Net.hr

You must be logged in to post a comment Login