SOS Dječija sela BiH: Otvoren poziv za posao u Srebrenici

SOS Dječija sela BiH otvorila su pozi za poziciju honorarni saradnik/ica za sprovođenje Situacione analize dječijih prava (Child Rights Situation Analysis) u Opštini Srebrenica.

SOS Dječija sela, uz pomoć Austrijske razvojne agencije i SOS Kinderdorf International Austrije je pokrenula projekat Socio-ekonomsko jačanje i inkluzija ugroženih porodica u opštini Srebrenica sa sveobuhvatnim ciljem da doprinese smanjenju neravnopravnosti i siromaštva ugrožene djece i njihovih porodica u skladu sa Razvojnom strategijom opštine Srebrenica, koji će trajati do decembra 2020 godine.

Projekat je nastavak već započetih aktivnosti kroz Program jačanja porodica Srebrenica a koji je od jula 2015 godine, u skladu sa misijom i vizijom organizacije, radio na jačanju 65 porodica sa 155 djece i 16 mladih osoba na očuvanju biološke porodice kroz stvaranje boljih uslova za nesmetan razvoj djece.

U svrhu implementacije projektnih aktivnosti na zagovaranju za poštovanje dječijih prava u saradnji sa drugim partnerima na projektu, planiran je angažman privremenog saradnika/ice u svrhu sprovođenja Situacione analize dječijih prava (Child Rights Situation Analysis) u Opštini Srebrenica sa posebnim fokusom na djecu koja su pod rizikom od razdvajanja iz svojih porodica porijekla. Rezultat angažmana će biti izrađena studija u skladu sa postojećom Metodologijom za izradu Situacione analize dječijih prava SOS Dječijih sela na engleskom jeziku.

Očekivani angažman odabranog honorarnog saradnika se procjenjuje na ukupno 10 konsultantskih dana.

Neophodne kvalifikacije i kompetencije

Za poziciju Honorarni saradnik/ica na gore definisanim aktivnostima, potrebno je ispunjavati sljedeće uvjete:

  • VSS društvenog smjera,
  • Minimalno 2 (dvije) godine radnog iskustva u istraživanjima vezanim za sektor socijalne zaštite, prednost imaju kandidati/kinje sa iskustvom u analizama vezanim za dječija prava,
  • Aktivno znanje i korištenje engleskog jezika,
  • Vještine prezentiranja, izvještavanja i poslovnog komuniciranja,
  • Sposobnost samostalnog obavljanja zadataka i preuzimanje incijative,
  • Poznavanje rada na računaru (MS Office),
  • Položen vozački „B“ kategorije sa minimalno dvije godine vozačkog iskustva.

Oglas je otvoren do 30. jula.

Detaljne prijave na konkurs (Prateće pismo, CV i finansijska ponuda) na engleskom jeziku poslati na sljedeću adresu ili e-mail: SOS-Kinderdorf International, Ahmeda Muradbegovića bb, 71000 Sarajevo ili putem emaila [email protected].

Detalji poziva na OVOM LINKU.

You must be logged in to post a comment Login