Poziv za zasnivanje zasada maline na teritoriji opštine Bratunac

Opština Bratunac raspisala je Javni poziv za predaju zahtjeva za zasnivanje 10 zasada maline sa sistemom za navodnjavanje na površini od po 1 dunum.

Pravo na učešće u projektu imaju nezaposlene osobe, prvenstveno mladi i žene sa područja opštine Bratunac koji posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup sa mogućnošću navodnjavanja.

Nosioci aktivnosti vezanih za projekat su Opština Bratunac, UNDP i UŽ „Podrinje 1“.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti u ovom odjeljenju sa naznakom „Za Javni poziv za dodjelu sadnica maline“, a rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja, do 2. oktobra.

Više o pozivu pogledajte na OVOM LINKU.

You must be logged in to post a comment Login