Aplicirajte za plastenik uz sufinansiranje

Opština Bratunac u saradnji sa Caritas Švajcarska raspisala je javni poziv za raspodjelu 20 plastenika površine 100 kvadratnih metara sa dodatnom opremom uz sufinansiranje u iznosu od 20 odsto.

Pravo na učešće u projektu imaju nezaposlene osobe, prvenstveno mladi i žene sa područja opštine Bratunac koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti u Šalter sali opštine Bratunac i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“, a rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana, do 23. marta, od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informisanja.

Detalje poziva pogledajte na OVOM LINKU.

You must be logged in to post a comment Login