Izabran izvođač, u narednim danim počinje sanacija krova

Opština Srebrenica završila je proces izbora izvođača za sanaciju krova zgrade koja je 12. marta oštećena u požaru.

Prema riječima načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine Srebrenica Bojana Josipovića za sanaciju krova obezbijeđeno je 30.000 KM i radovi treba da počnu, dok će se sa još 50.000 sufinansirati sanacija četiri stana.

“Opština će učestvovati u sufinansiranju sanacije stanova i pozvali smo i privredne subjekte da se uključe i pomognu sanaciju izgorjelih stanova kako bi se ugrožene porodice mogle vratiti u svoje domove i nastaviti normalan život”, rekao je Josipović.

Opština Srebrenica će 80.000 KM planiranih za Javni konkurs za podnošenje zahtjeva/prijava za dodjelu građevinskih paketa za sanaciju i rekonstrukciju stambenih objekata na području opštine Srebrenica za sufinaniranje oštećenih stanova i krova preusmjeriti na sanaciju zgrade koja je oštećena u požaru.

You must be logged in to post a comment Login