Iz Opštine Bratunac upozoravaju na posljedice zbog ne usvajanja nekoliko odluka

Iz Opštine Bratunac, kabineta načelnika Lazara Prodanovića upozorili su da na prošloj sjednici lokalnog parlamenta nisu usvojene neke odluke koje su važne za funkcionisanje lokalne samouprave.

Nakon prekinute sjednice Skupštine opštine Bratunac 30. oktobra, nastavak je održan 9. novembra. Prekid sjednice prethodilo je i to da nije usvojen rebalans budžeta za ovu godinu nakon čega se obratio načelnik Prodanović i svojim govorom uzdrmao region.

Kako se navodi u saopštenju, zbog ne usvajanja Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu javne prodaje nepokretnosti koja se odnosi na stari vojni magacin i zemljište ugrožena je realizacija budžeta za ovu godinu što dovodi u pitanje isplatu plata budžetskim korisnicima do kraja godine kao i drugih davanja iz budžeta.

“Ugrožavanje budžetskih prihoda nije se na tome zaustavilo. Neusvajanjem Prijedloga Odluke o parkiranju na parkiralištima Bratunac, prihod budžeta Opštine Bratunac u 2024. godini biće manji za 200.000 KM. Ovakvo stanje prihoda, stvara teškoće u smislu realizacije planiranih projekata u 2024. godini. Prvenstveno, upita je izgradnja dječijeg obdaništa, planirana na zemljištu Osnovne škole ‘Vuk Karadžić’ Bratunac. Ove godine, započeli smo sa izmjenom regulacionog plana predmetnog lokaliteta i izradom projektne dokumentacije. Iduće godine, planirali smo da krenemo sa izgradnjom. Smanjenjem planiranih prihoda za narednu godinu, ozbiljno je ugrožena realizacija ovog projekta”, navodi se u saopštenju.

Zbog kašnjenja usvajanja rebalansa budžeta za 2023. godinu direktno će biti pogođeni Dom zdravlja Bratunac i preduzeće Gradska čistoća.

“Naime, do kraja godine, nećemo biti u mogućnosti da servisiramo obaveze Gradska čistoća, koje se prvenstveno odnose na plaćanje zatezne kamate na ime duga Regionalne deponije Zvornik. Svakog mjeseca, samo na ime zateznih kamata na glavni dug, ove obaveze iznose 4.000 KM”, stoji u saopštenju.

Takođe se navodi da SO Bratunac nije usvojila i druge prijedloge koji se odnose na provođenja postupka eksproprijacije u svrhu izgradnje parking prostora ispred zgrade Opštinske uprave Bratunac.

“Skupština opštine Bratunac predstavlja najviši zakonodavni organ opštine. Konstruktivna rasprava o svakoj tački dnevnog reda je uvijek dobrodošla. Neusvajanje određenog prijedloga, trebalo bi da bude praćeno detaljnim obrazloženjem zbog čega ta odluka nije dobra u smislu opšteg interesa. Navođenje razloga za neusvajanje dovelo bi do izrade nove odluke koja bi možda bila bolja u odnosu na prijedlog prethodne. Bez konstruktivne rasprave i adekvatnog obrazloženja, odbornici Skupštine opštine Bratunac nisu usvojili odluke koje su bile izuzetno značajne”, stoji u saopštenju iz kabineta načelnika, a krvici su, kako kažu, svi koji nisu podržali navedene prijedloge i odluke iz skupštinske većine.

Ako se po jutru dan poznaje, a bratunačke političke prilike po većini i opoziciji, predizborna trka je već uveliko počela.

You must be logged in to post a comment Login