Ističe rok za izmirivanje poreza na nepokretnost

Poreska uprava RS poziva sve obveznike poreza na nepokretnosti da do 30. septembra izmire drugu ratu obaveze prema poreskom računu za ovu godinu, kao i eventualno još neizmirene iznose po osnovu poreza na nepokretnosti iz prethodnih godina.

Iz Poreske uprave Republike Srpske saopšteno je da će svim vlasnicima nepokretnosti u Republici Srpskoj koji nisu platili dospjele obaveze poreza na nepokretnosti iznos biti uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate.

Poreska uprava poziva i sve koji još nisu prijavili svoju nepokretnu imovinu, da to učine odmah jer će neprijavljene nepokretnosti koje identifikuje biti prijavljene po službenoj dužnosti, a vlasnicima uručeni poreski računi sa obračunatim kamatama i kaznom od 500 KM do 1.500 KM za fizička lica, te od 1.000 KM do 3.000 KM za pravna lica, po neprijavljenoj nepokretnosti.

“Intenziviraćemo aktivnosti na prinudnoj naplati tog opštinskog prihoda, koristeći sve zakonski raspoložive mjere, od blokada računa, pljenidbe pokretne imovine do upisa hipoteka na nepokretnu imovinu, kao krajnje mjere naplate ove poreske obaveze”, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Srna

You must be logged in to post a comment Login