Investiciono-razvojna konferencija u Srebrenici u novembru 2015. godine

Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković održao je sastanak sa predstavnicima “Sarajevo Biznis Foruma” i “UNDP-a”, vezan za pripreme za “Investiciono-razvojne konferencije”, koja će se održati 11. novembra 2015. godine u Kulturnom centru u Srebrenici.

“Nosilac konferencije će biti Opština Srebrenica u saradnji sa partnerima, a sa ciljem da konferencija bude na što višem nivou i sa što boljim efektima”, potvrdio je načelnik Ćamil Duraković.

Cilj konferencije je popravak ambijenta građana Srebrenice, sa posebnim osvrtom na ekonomiju i otvaranje novih radnih mjesta.

“U narednom periodu uslijediće potpisivanje sporazuma između Opštine Srebrenica, “UNDP-a” i predstavnika “Sarajevo Biznis Foruma”, te nakon toga krećemo u operativnu realizaciju”, rekao je Duraković.

Predsjedništvo BiH je pozvano da bude pokrovitelj konferencije, a očekuje se uključivanje državnih i entitetskih vlasti, kako bi u saradnji sa Ambasadama i Organizacijama u BiH, konferencija bila na očekivanom nivou.

Azra Čolić iz organizacije “Sarajevo Biznis Foruma” je istakla da su oni sa zadovoljstvom prihvatili partnerstvo u organizaciji Investiciono-razvojne konferencije u Srebrenici.

Izvor: Opština Srebrenica

You must be logged in to post a comment Login