Moguća Investiciono razvojna konferencija Srebrenice u junu

Načelnik Opštine Srebrenica Ćamil Durakovič u razgovoru za Radio glas Drine (RGD) studio Srebrenica izjavio je da naša opština priprema Investiciono razvojnu konferenciju u Srebrenici koja bi trebala da se održi u junu, u sklopu manifestacije Dani Srebrenice.

Planirano je da se pozovu predstavnici entiteski, kantonalnih i državnih ministarstava ali, još nije potvrđeno da će se navedena konferencija održati zbog trenutne situacije u zemlji, posebno u FBiH.

“U mnogome, ova situacija u zemlji, posebno u Federaciji je narušila koncept našeg plana za ovu konferenciju,” rekao je  načelnik Opštinie Srebrenica, Ćamil Duraković za RGD studio Srebrenica.

Konferencija će se sastojati iz tri dijela, prvi predstavlja Srebrenicu prije rata, zatim Srebrenica tokom rata i Srebrenica danas.

“Bojim se da Srebrenicu danas tretiraju kao neku opštinu koja nije nikad bila u ratu i imala materijalna i ljudska razaranja to što se sad dešava kriva je neka vlast koja nije ništa napravila,” kazao je Duraković.

Ovom konferencijom se želi pokazati i činjenica koliko je Srebrenica izgubila i da je šteta koju je pretrpjela ova opština iznosi preko 6 milijardi KM.

Tema ove konferencije svkako će biti i ekonomija, razvijanje poljoprivrede, sporta i kulture. Neki projekti će biti pripremljeni do konferencije a neki će se definisati na samoj konferenciji.

“Ne očekujemo mi da se preporodi Srebrenica nakon te konferencije ali očekujemo da se par značajnih projekata realizuje,  kao što je uređenje korita rijeke Križevice, vodovod koji je doveden u pitanje sa ovim vodenim resursom za napajanje voda,” rekao je načelnik Duraković.

Bitno je istaći da ovo nije donatorska konferencija već razvojna koja ća nema obezbjediti da značajni projekti iz oblasti poljoprivrede i turizma budu realizovani.

You must be logged in to post a comment Login