Haška arhiva ide u Sarajevo i Srebrenicu

Haški tribunal je u završnoj fazi pregovora o osnivanju informativnih centara u Sarajevu i Srebrenici, u kojima bi bila i arhiva suda.

Rada Pejić-Sremac iz Kancelarije Haškog tribunala za informisanje kazala je da su pregovori sa Memorijalnim centrom u Potočarima i gradom Sarajevom u završnoj fazi i da se uskoro očekuje potpisivanje memoranduma.

“Informativni centri su osmišljeni tako da omoguće zainteresovanim građanima i organizacijama neposredan i siguran pristup svim javnim spisima i arhivskom materijalu koji je sadržan u bazama podataka”, rekla je Pejić-Sremac.

Napomenula je da je osnivanje arhivskih centara u zemljama bivše Jugoslavije preporučeno u izvještaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija zbog jačanja vladavine prava i izgradnje mira u regionu.

Haški tribunal je osnovan u maju 1993. godine, a pred njim je optuženo više od 160 osoba za zločine na području bivše Jugoslavije.

Izvor: Birn

You must be logged in to post a comment Login