Hajrudin Halilović već 45 godina obavlja posao sudije

Do kraja 2016. za Hajrudina Halilovića navršiće se tačno 45 godina u obnašanju sudijske dužnosti. Do kraja ove godine, sa pozicije predsjednika Osnovnog suda u Srebrenici, Hajrudin, poznatiji kao Hajro sudija, odlazi u svoju zasluženu penziju.

Trenutno se završava njegov treći mandat predsjednika Osnovnog suda u Srebrenici, a ukupno peti računajući dva prijeratna.

„U sudu sam počeo raditi kao pripravnik 1971. godine, odmah po završetku Pravnog fakulteta u Sarajevu. Nisam računao da ću raditi u sudu jer je stipendista mojih studija bio srebrenički rudnik i po pravilima sam trebao početi raditi tamo. Opština mi je praktično naredila da radim u sudu, a rudniku su vratili stipendiju koju su uložili u mene“, rekao je Hajrudin Halilović, predsjednik opštinskog suda u Srebrenici.

Sudbina je još od gimnazijskih dana vezala Hajru sudiju za zgradu Osnovnog suda u Srebrenici. Prisjeća se detalja kada zgrade današnjeg suda uopšte nije ni bilo, kao i trenutaka kada je kao gimnazijalac kopao temelje za tu istu zgradu.

„Ne sjećam se koji sam tačno razred gimnazije bio, ali znam da sam sa svojim razredom radio fizičke poslove kako bismo mogli zaraditi novac za odlazak na ekskurziju. Kada sam radio na iskopavanju temelja ove zgrade, ni mislio nisam da ću nekada raditi u njoj“, kaže Halilović.

Hajrudina Halilovića 02

Pored simbolike sa temeljima, tu je i ona sa krovom zgrade suda. U jednom od njegovih mandatnih perioda izvršena je i rekonstrukcija krova zgrade. Simbolika početka i kraja zgrade, kao i  Hajrinog radnog vremena u njoj.

U svojoj dugogodišnjoj karijeri, radeći kao sudija, Hajro je sudio na ogromnom broju predmeta, a i promijenio je dva pravna sistema, po mnogo čemu različita.

„Što se tiče samog posla sudije, velikih razlika nema u ova dva sistema, ali ima razlike u propisima i brzini njihovog donošenja. Nekada su se propisi donosili dosta brže. Danas postoje neki propisi koji su protivrječni jedan drugom, što predstavlja veliki problem za donošenje presude“, priznaje Halilović.

Dodao je i da veliki nedostatak predstavlja manjak sudija i tužilaca, što na kraju dovodi do nagomilavanja predmeta  i sporog suđenja, posebno kada se ima na umu da je Osnovni sud u Srebrenici nadležan za dvije opštine, Srebrenicu i Bratunac.

Iako je radio na mnogim predmetima i u različitim sudskim predmetima, jedan od najtežih slučajeva, kako se prisjeća, bio je u samom početku njegove karijere.

„Kada sam počeo raditi kao pripravnik, tadašnji predsjednik suda uputio me je da sprovedem izvršenje presude. U selu Karačići sam morao da oduzmem kćerku od majke i da je dam njenom ocu. Bio je to jako dirljiv rastanak“, kaže Halilović.

Iako je skoro svoj cijeli radni vijek bio vezan za zgradu Osnovnog suda u Srebrenici kaže da ne zna da li će mu nedostajati njegov posao.

„Stan mi je blizu ove zgrade tako da ću redovno prolaziti pored nje. A ako bude bila neophodna bilo kakva pomoć kolegama, tu sam da im pomognem koliko mogu“, rekao je Halilović.

Na dan kada smo vodili razgovor sa Hajrom sudijom priznao nam je da u tom trenutku Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH raspravlja o njegovom nasljedniku na mjestu predsjednika Osnovnog suda u Srebrenici, koji je poslije toga i izabran.

Piše: Bekir Halilović

You must be logged in to post a comment Login