“Gross” vrši čišćenje potoka i jezera u Sasama

Kompanija “Groos” PJ Rudnik olova i cinka Sase u svom saopštenju ističe da je situacija oko akcidenta na odlagalištu flotacijske jalovine riješena nekoliko časova nakon što je, zbog obimnog priliva površinskih i bujičnih voda od padavina i otapanja snijega na dva prelivna mjesta taloženja, došlo do prelivanja izvjesne količine jalovinskog materijala.

Ova kompanije je angažovanjem svojih radnika, mašina i tehnike, reagovala hitno i po proceduri sprečavanja preliva materijala u kanal Dimnićkog potoka i sanirala prelivna mjesta, čime je situacija riješena.

Nakon toga se pristupilo poslovima čišćenja nanesenog materijala iz korita Dimnićkog potoka i jezera tehnološke vode. Taj posao se nastavlja do potpunog uređenja i vraćanja istih u prvobitno stanje.

Važno je napomenutu da je situacija, nastala isključivo djelovanjem prirode, otapanje snijega, bujične i podzemne vode, u potpunosti stavljena pod kontrolu i da je zaustavljeno svako dalje prelivanje jalovinskog materijala u vodotok Dimnićkog potoka, te da nema mjesta panici da se radi o bilo kakvoj ekološkoj katastrofi.

Kompanija “Gross” se zahvaljuje svima koji su u predhodna dva dana bili zainteresovani za novonastali problem i ponudili svoju pomoć, saopšteno je iz ovog preduzeća.

You must be logged in to post a comment Login