Gradiće se nova zgrada dječijeg obdaništa

Dječije obdanište „Poletarac“ u Srebrenici ne može zadovoljiti trenutne potrebe, pa 15 djece čeka da budu primljeni u ovu predškolsku ustanovu. A i sam objekat je dotrajao, pa su u Opštini Srebrenica i Dječijem vrtiću odlučili graditi novu zgradu.

“Planirano je da se sruši postojeća zgrada dječijeg obdaništa i na toj lokaciji gradi nova veća i modernija dječija ustanova za smještaj oko 200 predškolske djece. Tokom rušenja i gradnje, djeca bi bila smještena u prostorijama osnovne škole u Srebrenici”, kazala je Vesna Jovanović, direktorica Dječijeg obdaništa „Poletarac“ u Srebrenici.

Za realizaciju ovog projekta opštinska administracija priprema dokumentaciju, a nakon toga tražiće se donator. Nezvanično saznajemo da su za realizaciju ovog projekta zainteresovane Turska i Holandija, a ima donatora koji žele osigurati opremu.

Obdanište u Srebrenici pohađa 53 djece, 16 ih je u igraonicama Potočari, a 14 igraonici u Skelanima.

You must be logged in to post a comment Login