Geografski položaj

Opština Srebrenica je smještena u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, unutar velikog zavoja srednjeg toka rijeke Drine. Zahvata površinu od oko 527km2 između geografskih koordinata krajnjih graničnih tačaka: 43° 56′ – 44° 11′ SGŠ i 19° 9′ – 19° 38′ IGD.

Reljef opštine Srebrenica je pretežno brdsko – planinski. Najniži dijelovi reljefa nalaze se u dolini rijeke Drine ( oko 300 m.n.v.), a najviši u jugozapadnom dijelu opštine preko1500 m.n.v. (Orlov kamen 1517 m.n.v.).

srebrenica geografski položaj

Sam grad Srebrenica se nalazi na prosječnih 476 m.n.v u uskoj  dolini Crvene rijeke. U okviru, Opštine ima sjeverni polozaj u odnosu na udaljena naselja na lijevoj strani doline Drine: Krušev Do, Luka, Klotijevac, Dobrak, Kalimanići, Skelani, Bujakovići i Crvica, koja su ranije saobraćajno i privredno više gravitirala znatno blizoj Bajinoj Bašti u Republici Srbiji. Medjutim, Dejtonskim sporazumom od 1995. godine, Drina je postala državna granica izmedju Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, što se negativno odrazilo na privredni i kulturni život pomenutih naselja. Srebrenica ima relativno veliku udaljenost od velikih gradskih centarai to: Sarajevo (140 km), Zenica (200 km), Tuzla (100 km), Zvornik (48 km), Šabac (170 km), Beograd (215 km), Novi Sad (220 km).

Na pravac i oblik pružanja gradskog jezgra presudno je uticao reljef, tako da grad ima izrazito izdužen oblik i opšti pravac pružanja sjeverozapad – jugoistok.

Uži centar grada predstavljaju kulturne, administrativne, stambene i trgovinske zgrade i objekti iz različitih istorijskih perioda  i stilova gradnje.

Prijatan šumoviti ambijent, crnogorične i bjelogorične šume  koja se neposredno spušta do samih gradskih ulica i  parkova,  daje jedinstvena obilježja ovom gradu. Zbog prijatnog, ekološki čistog područja, izvorišta mnogobrojnih ljekovitih voda, povoljne ruže vjetrova,   Srebrenica  već odavno nosi epitet ekološki čiste sredine i vazdušne banje.

Prostor koji danas gravitira Srebrenici ima izuzetno zanimljivu istoriju i bogato kulturno -istorijsku baštinu.