Uz pomoć UNICEF-a održane radionice na regiji Birač

Opera Circus i Omladinski savjet Srebrenice uz podršku UNICEF-a u Bosni i Hercegovini organizovali su set kombinovanih radionica, muzike i umjetnosti za djecu i učitelje na regiji Birač. Radionice su održane od 21. do 26. aprila u više osnovnih škola i organizacija u Srebrenici, Skelanima, Potočarima, Bratuncu, Milićima, Vlasenici i Zvorniku gdje se radili sa 517 djece i 28 nastavnika.

UNICEF je osnovan u okviru odgovora na haotično stanje u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Godine 1947. samo godinu dana nakon osnivanja ove organizacije na inauguralnoj sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, djeca države koja se tada zvala Federativna Republika Jugoslavija bili su među prvim korisnicima UNICEF-ovih pošiljki pomoći.

Cilj održavanja ovih radionica jeste lakši pristup muzici i upotrebi instrumenata kao i promocija UNICEF-a u BiH koji planira više raditi i ulagati u nove projekte na regiji Birač.

Takođe, pored škola radionice su održane dva puta za korisnike Udruženja roditelja hendikepirane djece i omladine “Leptir”. Ovo Udruženje je jedino ove vrste koje radi na području Milića, Bratunca i Srebrenice i radi sa 270 mladih do 35 godina.

Radionice koje su se održale su kombinovane radionice koje povezuju muziku i umjetnost gdje se pokušava, na jedan jednostavan način, približiti muzika djeci i pomoći da učitelji koji predaju muziku budu kreativniji tokom časova.

Sve škole, institucije i organizacije u kojima je radio tim muzičara i umjetnika dobile su na poklon po dva seta instrumenata koji će pomoći učiteljima, osobama koje rade sa djecom i samoj djeci da lakše organizuju svoj rad.

You must be logged in to post a comment Login