Film povodom 20 godina HE “Bajina Bašta” između Bajine Bašte i Srebrenice

Hidroelektrana “Bajina Bašta” u Perućcu je najveći hidroenergetski projekat sagrađen na rijeci Drini, a puštena je u rad 27. novembra 1966. godine.

Idejom o gradnji objekata na Drini nastala je prije Drugog svjetskog rata na prijedlog inženjera Miladin Pećinar i njegovih saradnika, a kasnije je taj prijedlog i usvojen.

Film je urađen u novembru 1986. godine povodom jubileja – 20 godina rada „stare” HE „Bajina Bašta” i 4 godine rada nove RHE „Bajina Bašta”.
Izgradnjom druge, Reverzibilne hidroelektrane, 1982. godine, promijenjen je naziv preduzeća u HidroelektraneE „Bajina Bašta” Perućac.

“Tolike godine zbog jednog E”, rekao je idejni tvorac RHE i dugogodišnji direktor Hidroelektrana Radenko Nikolić (1926-1993).

Proizvodnju filma potpisuje FIT Beograd 1986. godine. Realizacija grupa autora. Jedan od autora St. Ćatić.

Kada je Drina pregrađena branom dugom 460 metara i visokom 90 metara, stvoreno je Perućačko jezero koje doseže sve do Višegrada i Andrićgrada.

Perućačko jezero je akumulaciono jezero koje se vodom snabdijeva iz rijeke Drine, površine oko 12,5 km² pri koti normalnog uspora, ukupne zapremine 345x106m³ vode, a dubine do 60 metara. Dužina akumulacionog bazena pri maksimalnom usporu iznosi 55 km, najmanja širina je oko 150 metara, a najveća širina oko 1.000 metara. Sredina jezera predstavlja granicu između Republike Srpske, BiH i Republike Srbije.

You must be logged in to post a comment Login