Film o prvom TCFT programu u Bosni i Hercegovini

Potpuna sloboda istine (TCFT) je petogodišnji kulturni program koji ima ambiciju da razvije globalno državljanstvo mladih. Prvi kulturni festival održao se i u našoj zemlji od 2. do 22. avgusta 2015. godine.

Na projektu učestvuje 7 država i 12 partnerskih organizacija, u Bosni i Hercegovini festival se održao na tri lokacije u Jelahu, Višegradu i Srebrenici gdje je direktno učestvovalo više od stotinu mladih.

Program je nudio brojne radionice od muzike, plesa, teatra, životnog učenja, parkura, uličnog teatra, video i foto radionice, cirkus i druge radionice koje su imala za cilj kreativno učenje, kulturne razmjene i umrežavanje mladih iz sedam država,

Robert Golden snimio je dokumentarni film o festivalu (The Complete Freedom of Truth, Srebrenica, Bosnia and Herzegovina, August 2015) koji možete pogledati na OVOM LINKU.

Golden je režirao dva igrana filma, preko 30 dokumentarnih filmova, uglavnom o hrani, kulturi i umjetnosti širom svijeta kao i više od 900 reklama za televiziju, poznat je i po fotografijama.

You must be logged in to post a comment Login