Fabrika „11. mart“ bavi se preradom aluminijuma

Tradiciciju prerade obojenih metala nastavila je Fabrika „11. mart“ iz Potočara koja danas zapošljava 14 radnika.

Pogon se bavi preradom otpada od aluminijuma gdje se procesom topljenja dobijaju razni trupci od aluminijuma, a sve proizvedeno plasira se na domaće tržište.

„Iako imamo dovoljno proizvodnog pogona, savremenu topionicu i drugu opremu, kao i dovoljno sirovina, u ovoj godini nismo zadovoljni s potpisivanjem ugovora s našim kupcima. Nadamo se da ćemo dosadašnjim kvalitetom, cijenom i blagovremenom isporukom ove godine imati bar naše stalne kupce, što će nam omogućiti dosadašnje dobro poslovanje“, kaže Stanojka Vasić, šef računovodstva u ovom firmi.

Ona kaže da pogon polsluje pozitivno da se izmiruju sve obaveze prema radnicima, državi i druga potraživanja.

Tokom devedesetih godina ovaj pogon je zapošljavao 70 radnika, gdje se proizvodila olovna sačma, cijevi te drugi proizvodi.

You must be logged in to post a comment Login