EU stavlja BiH na crnu listu

Evropska komisija će u sklopu mjera za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i izbjegavanja plaćanja poreza sljedeće sedmice BiH i zvanično staviti na listu zemalja sa rizičnim i nedovoljno transparentnim procedurama finansijskih transakcija, saznaju “Nezavisne” iz briselskih krugova.

Kako nam je objašnjeno, Evropska komisija će usvojiti listu koju je 24. juna na svom sajtu objavila Grupa za finansijske akcije (FATF), a na kojoj se nalaze zemlje sa “strateškim manjkavostima u pogledu pranja novca i finansiranja terorizma (AML/CFT)”.

Kako je istaknuto, na toj listi će se, pored BiH, naći još i Avganistan, Irak, Laos, Sirija, Iran, Uganda, Gvajana, Vanatu i Jemen. Dvije zemlje će, kako nam je rečeno, biti uklonjene s liste jer su u međuvremenu popravile uočene nepravilnosti, a to su Mjanmar i Papua Nova Gvineja.

Sve navedene zemlje koje još nisu provele mjere na koje su se obavezale podnijele su pismene garancije da će sprovesti akcioni plan za uklanjanje uočenih nepravilnosti. Podsjećamo, to su aktivnosti koje je BiH počela provoditi u okviru Manival preporuka.

Sve navedene zemlje “predstavljaju rizik za međunarodni finansijski sistem”, te će, kako su istakli na stranici FATF-a, biti pozvane da hitno sprovedu akcione planove i uklone nedostatke.

Po svemu sudeći, Evropska komisija je zaključila da je BiH imala i više nego dovoljno vremena da nepravilnosti ukloni, pa će njeno zvanično stavljanje na crnu listu EU biti dodatni pritisak da se finansijske transakcije usklade s međunarodnim standardima.

Kako smo saznali, od BiH se očekuje da izmjene usvoji u sedam ključnih oblasti. Prva i najvažnija je ona o kojoj su mediji i ranije pisali, a to je harmonizacija krivičnog zakona u dijelu sankcionisanja finansiranja terorističkih organizacija. Druga se odnosi na stvaranje legalnog okvira za oduzimanje imovine stečene za provođenje terorističkih aktivnosti. Dalje preporuke odnose se na uspostavljanje nadzora međunarodnih finansijskih transakcija, te implementiranje mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma za nevladine i neprofitne organizacije. Dalje, kako je istaknuto, potrebne su mjere za kontrolu konverzije stranih valuta, te usvajanje procedura u čitavoj zemlji za oduzimanje nelegalno stečene imovine.

Zvanično pak, u Evropskoj komisiji nam nisu željeli otkrivati detalje o zemljama koje će biti na listi, osim što nam je potvrđeno da će zaista lista biti objavljena sljedeće sedmice. Samo su istakli da je komisija pod vodstvom Žan-Kloda Junkera borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza, pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma stavila kao jedan od najvažnijih prioriteta.

“Promjene koje smo predložili će donijeti novine u borbi protiv finansiranja terorizma, dovesti do pojačane transparentnosti u borbi protiv pranja novca i pomoći u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza”, navedeno nam je u Evropskoj komisiji.

Objašnjeno nam je, takođe, da se radi o sklopu mjera koje su već objavljene u Akcionom planu za jačanje borbe protiv terorizma iz februara ove godine, kao i to da se radi o širem sklopu mjera za sprečavanje izbjegavanja plaćanja poreza nakon otkrića u takozvanim Panamskim papirima.

U Ministarstvu finansija i trezora BiH, pak, ističu da su ispunili sve svoje obaveze kada je riječ o formiranju Radne grupe za ocjenu usklađenosti propisa i praktičnog postupanja Uprave za indirektno oporezivanje i drugih organa u BiH u vezi s prenosom novčanih instrumenata preko granice sa preporukama FATF-a.

“Ova interresorna radna grupa, gdje je učestvovao i predstavnik Ministarstva finansija i trezora BiH, dostavila je izvještaj Savjetu ministara koji je i usvojen, a zaključci su dostavljeni nadležnim institucijama u BiH. Sve ostale aktivnosti po pitanju Manivala u nadležnosti su Ministarstva pravde i Ministarstva bezbjednosti BiH”, zaključili su oni.

Izvor: Nezavisne

You must be logged in to post a comment Login