Druga knjiga karikatura Šukrije Meholjića

Šukrija Meholjić je Srebreničanin, po zanimanju arhitekta u penziji. Početkom rata u BiH, napustio je Srebrenicu i izbjegao u Norvešku gdje do 2010. radio kao arhitekta.

Nakon svoje prve dvojezične knjige karikatura u štampi je i njegova druga knjiga 20 GODINA POSLIJE / 20 YEARS LATER.

“Ova moja nova knjiga karikatura pod naslovom “20 GODINA POSLIJE”, koja izlazi povodom tužne dvadesetogodišnjice srebreničke tragedije i dejtonskog (ne)mira, je moj skromni doprinos mozaiku kulture pamćenja genocidne agresije na BiH sa fokusom na planetarni zločin – srebrenički genocid”, navodi Meholjić.

20 GODINA POSLIJE / 20 YEARS LATER je nastavak prve knjige ”POD ZAŠTITOM UN-a” / ”UNDER THE UN PROTECTION” album crnih crteža o crnom vremenu.

“Crteži su nastajali kad i događaji i kao takvi prate isti redoslijed u knjizi. Tako koncipirana knjiga ima ulogu da svjedoči, podsjeća i opominje na zlo vrijeme kad je u agresiji ubijana naša domovina a ista doubijana u nazovi miru,” istiće Meholjić.

O drugoj knjizi Meholjića govorio je i Svein Mønnesland:

“Karikature nisu samo vrhunski nacrtane, već imaju političku poruku. Kroz njih možemo pratiti tragične događaje viđene očima jednog intelektualca koji ima svoj stav, koji hoće da nam kaže svoju riječ, koji ima poruku svijetu. Njegove karikature su dokaz da pero jednog umjetnika može biti efikasno oružje. Crteži Šukrije Meholjića nas podsjećaju na sramne i tragične događaje, na cinične političare, na nesposobne diplomate. Knjiga je crna, sadržaj je trajno svjedočanstvo o crnom vremenu. Ali zato što postoji, nagovještava i zrak svjetlosti, trak nade. Da se nikad više ne dogodi!”

Izdavač i sponzor knjige je Organizacioni odbor za obilježavanje 20. godišnjice genocida u “Zaštićenoj zoni UN-a” Srebrenica.

Šukrija Meholjić do sada predstavio se sa više od 20 samostalnih izložbi u sedam država, a 2013. godine dobitnik je specijalnog priznanja na Međunarodnom takmičenju karikatura u Izmiru, Turska – “Genocid u Srebrenici kroz karikaturu”.

You must be logged in to post a comment Login