Doprinos Caritasa BiH neformalnom obrazovanju odraslih Roma i njihovoj boljoj društvenoj uključenosti

U Bosni i Hercegovini Romi su najbrojnija nacionalna manjina koja se nalazi u vrlo teškom položaju zbog svakodnevnog suočavanja sa socijalnom isključivošću i siromaštvom.

Caritas Bosne i Hercegovine jedna je od nevladinih organizacija koje su aktivne na području suzbijanja diskriminacije prema Romima u bosanskohercegovačkom društvu.

Jedan od doprinosa promjeni na bolje je i Caritasov projekt „Bazično obrazovanje odraslih Roma“ koji se financira sredstvima Europske unije unutar programa Erasmus+. U projekt su uključeni Caritasi: Austrije, Bosne i Hercegovine, Italije, Portugala, Rumunjske i Srbije.

Projekt je namijenjen neformalnom bazičnom obrazovanju romske populacije (čitanje, pisanje, matematičke vještine i digitalna pismenost), kao i potrazi i ponudi određenih konkretnih rješenja. Stoga je cilj projekta razviti fleksibilne modele i priručnike za bazično obrazovanje romske populacije u skladu sa životnim navikama ove populacije (promjene mjesta boravka, kako pojedinaca tako i čitavih obitelji, te obitelji u zatvorenim grupama), te podizanje svijesti o važnosti obrazovanja romske zajednice.

Jedan od rezultata projekta je kreiranje Priručnika za implementaciju bazičnog obrazovanja za odrasle Rome, kao i Priručnika za implementaciju bazičnog obrazovanja u obiteljskom okruženju te promoviranje Priručnikā javnosti, relevantnim institucijama i partnerima na javnim događajima u svim partnerskim zemljama.

Kako bi došli do relevantnih rezultata koji će biti temelj za kreiranje Priručnika, predstavnici Caritasa su u svakoj zemlji zasebno intervjuirali eksperte s područja obrazovanja odraslih, ali i pripadnike romske populacije. Rezultati upućuju na to da posebnu pozornost treba usmjeriti na isticanje važnosti obrazovanja, kao i na isticanje prava i obveza romske populacije kada je u pitanju obrazovanje.

Eksperti s područja obrazovanja odraslih  naglašavaju prednosti angažiranja i Roma medijatora, što se pokazalo veoma efikasnim u prethodnim iskustvima. Kada je riječ o romskoj populaciji, većina intervjuiranih, radi nedovoljno razvijene pismenosti, izražava poteškoće prilikom ispunjavanja jednostavnih formulara ili plaćanja računa što sprječava njihov pristup javnim i drugim uslugama. Njihove želje su, pored savladavanja vještina čitanja i pisanja, savladavanje strukovnih vještina kako bi mogli lakše doći do posla i na taj način zarađivati.

Caritas BiH projektom „Bazično obrazovanje odraslih Roma“, kao i drugim svojim projektima, želi doprinijeti poboljšanju situacije romske populacije, kao i afirmaciji drugih manjinskih skupina te će i u budućnosti nastaviti razvijanje alata s ciljem pozitivnih promjena u bh. društvu, navodi se u saopštenju Caritasa BiH.

You must be logged in to post a comment Login