Donirana oprema jedinici za osiguranje

Charles Bennett, viši savjetnik za provedbu zakona američke ambasade u Bosni i Hercegovini, danas je jedinici za osiguranje Memorijalnog centra Potočari uručio dva kontejnera za poboljšavanje uslova rada ove jedinice. U ovim kontejnerima biće smještena kompjuterska i radio oprema. Vrijednost ove donacije je 15.000 KM.

“Ovi kontejneri i druga tehnička oprema koja je ranije uručena ovoj jedinici omogući će bolju bezbjednost Memorijalnog centra, kao i veću bezbjednost obilježavanja 11. jula iduće godine“, kazao je Charles Bennett.

Sead Šarić, direktor za koordinaciju policijskih tijela BiH, zahvaljujući se na donaciji i dosadašnjoj podršci američkom ministarstvu pravde ambasade u BiH, kazao je da ova jedinica ima kvalitetnu opremu i obučene kadrove, ali to još nije dovoljno za izvršavanje svih zadataka.

You must be logged in to post a comment Login