Dobro, ali moglo je i bolje…

„Delegatski list“ – List za delegacije i delegate opštine Srebrenica

Godina: I

Broj: 4

April 1979. godina

Dobro, ali moglo je i bolje…

U okviru akcije na prikupljanju dobrovoljnih priloga članova SKJ za izgradnju političke škole „Josip Broz Tito“ u Kumrovcu i na području naše opštine vođena je organizovana može se reći uspješna akcija na prikupljanju priloga.

Na poslednjoj sjednici sekretara osnovnih organizacija Savjeta komunista na području opštine Srebrenica razmatrana je informacija i data ocjena o rezultatitm akcije.

Konstatovano je da je akcija u cijelini ostvarila svoj cilj kako u idejenom tako i u finansijskim efektima. U akciju su se uključile organizovano sve OO SK ali je napomenuto da nisu svugdje postignuti zadovoljavajući rezultati jer je bilo onih koji su postigli izuzetno dobre rezultate ali i onih koji su u dobroj mjeri podbacili. Iznosom uplata od 139.789,70 dinara Opštinska konferencija SK Srebrenica je ispunila plan ali se cijeni da je taj iznos mogao biti i prebačen da je bolje vođena akcija u OO SK Skelani, Gaj, Kostolomci i Orahovica na selu, kao i u „Izbor-u“, „Polet-u“, kod privrednih organizacija. Moramo istaći da je u ovim sredinama potpuno podbacila i zatajila OO SK jer je sigurno da bi kako članovi SK a tako i građani dali svoj prilog da je akcija organizovano vođena.

Međutim, isto tako zaslužuju pažnju rezultati koje su postigle neke OO SK u pogledu organizovanja akcije i njenih efekata. Akcija se izuzetno dobro vodila u OO SK: „Jama“, „Istarge“, „Strela-Srebrenica“, Srednjoškolski centar Srebrenica, Osnovne škole u Srebrenici i Osatnici a od seoskih organizacija vrijedno je napomenuti Osnovnu organizaciju SK Luka. U ovim OO SK ne samo da su ostvareni finansijski efekti iznad ostalih nego je pored članova SK priloge dao veliki broj građana i učenika što svakako pokazuje da je akcija ostvarila svoj cilj.

Iako je ocjenjeno da rezultati postignuti u ovoj akciji nisu mjerilo rada OO SK, ipak se nameće zaključak da je akcija bolje vođena u sredinama gdje se više osjeća i ispoljava aktivnost SK i da su u svim akcijama u većini slučajeva postizani bolji rezultati u onim OO SK  koje su i ovog puta vodile akciju a kao primjer je uzeta OO SK „Strela-Srebrenica“ gdje su svi članovi dali i prilog za Spomen dom „Mitra Trifunovića – Učo“ u Bosanskom Šamcu.

Skenirani tekst možete pogledati na OVOM LINKU.

Zahvaljujemo se Narodnoj biblioteci Srebrenica na ustupljenom materijalu iz Zavičajne zbirke. Ovim putem pozivamo Vas da, ukoliko imate, materijala o Srebrenici u bilo kom formatu, napravite kopije i poklonite ih Biblioteci jer ona čuva i sakuplja sve o našoj opštini.

Uređuje: Interaktivni info portal eSrebrenica.ba

You must be logged in to post a comment Login