Djeca kroz video prikazuju Bratunac, kako ga vide i doživljavaju

Udruženje građana “Beskrajna priča” iz Bratunca započelo je projekat “Bratunac očima djeteta” podržan iz budžeta ove lokalne zajednice.

Bojana Vukadin, master učitelj i pokretač „Beskrajne priče“ Bratunac kaže da je ova projekat ima za cilj afirmaciju kulturnog potencijala opštine Bratunac, kao i pomoć u razvoju i promociji turističkih potencijala opštine Bratunac.

“Živimo u doba digitalnih medija, koji se naglo razvijaju iz dana u dan. Djeca su od najranijeg doba izložena različitim medijima koji imaju veliki uticaj na njihov razvoj. U današnje vrijeme često se govori o negativnom uticaju medija na razvoj djeteta, ali i o prilikama i mogućnostima koje oni pružaju. Izloženi različitim sadržajima na društvenim mrežama i televiziji, djeca su i sama svjedoci koliko su takvi sadržaji uticajni i omogućavaju promociju različitih aktivnosti. Ideja projekta ‘Bratunac očima djeteta’ je da kroz video sadržaj, odnosno emisije, prikažemo Bratunac onako kako ga oni vide i osjećaju, promovišući ga na taj način. Ujedno dobijaju priliku da se kreativno izraze i da drugima pokažu kako izgleda odrastati u našem gradu”, rekla je Bojana o projektu koji je komisija iz Opštine Bratunac izabrala i podržala.

Bojana kaže da je realizacija projekta zamišljena da kroz različite radionice, zatim pripreme i na kraju snimanje 3 dječije emisija, koje će djeca da vode i uređuju.

UG “Beskrajna priča” već tri godine radi na podizanju svijesti mladih o značaju kulture i korišćenju vlastitih intelektualnih potencijala, kao jedan od glavnih ciljeva za koje se zalaže. To se postiže kroz organizovanje različitih kreativnih, umjetničkih i edukativnih radionica za djecu, kao i u svakodnevnom radu sa svojim korisnicima.

Kroz svoje aktivnosti, udruženje motiviše mlade da učestvuju u kulturnom i društvenim aktivnostima. Do sada su, pored redovnih aktivnosti, sproveli i dva projekta „Iz Bratunca u svijet“ i „Čuvari tradicije i kulturnog nasleđa“, kroz koje je prošlo više od 80-oro djece iz Bratunca.

Bojana dodaje da mladi, suočeni sa nedostatkom kulturnog programa i viškom slobodnog vremena, okreću se aktivnostima koje nepovoljno utiču na njihov rast i razvoj.

„Bratunac očima djeteta“ okuplja djecu uzrasta od 8 do 15 godina, koji su učestvovali na radionicama Medijske pismenosti, kao i radionicama Dikcije i lijepog izražavanja. U toku je priprema za snimanje emisija, gdje se raspoređuju zaduženja, biraju teme, gosti, pripremaju intervjui o lokacije za snimanje i do kraja avgusta je planirano da se snime i objave tri emisije.

“Djeca su veoma zainteresovana za ove aktivnosti, pokazuju veliko interesovanje, ne samo za vođenje programa, nego i za snimanje i montažu. Uspjeli smo da nabavimo dio opreme za snimanje, a nešto smo i pozajmili od naših prijatelja, koji prepoznaju i podržavaju naš rad od samog početka i na tome smo neizmjerno zahvalni. Voljeli bismo da proširimo aktivnosti, da uključimo još predavača, da pored novinarskog dijela, djeca uče i o produkciji, montaži, snimanju video i audio materijala”, poručila je Bojana iz “Beskrajne priče”.

You must be logged in to post a comment Login