Djeca iz Internata MFS “Emmaus” posjetili su Kuću dobrih tonova

Djeca iz Internatskog smještaja MFS “Emmaus” Potočari danas su bili gosti Kuće dobrih tonova gdje su se upoznali sa radom muzičke škole i hora “Superar” kao i značajem muzičkog obrazovanja.

Djeca su imala priliku da učestvuju u radu dječijeg hora “Superar” i radionici bubnjeva, da zajedno sa drugom djecom iz Skelana, Potočara i Srebrenice provedu vrijeme u druženju i zajedničkom radu.

Svrha posjete je da se približi ova muzička škola i da se uključe djeca iz Internata MFS “Emmaus” u aktivnosti škole čime ostvaruju muzičko obrazovanje i uče svirati neke od instrumenata. Ove dvije organizacije postigle su dogovor da djeca iz Internata u Potočarima dolaze svake srijede i učestvuju u muzičkim časovima u Kući dobrih tonova.

Muzičku školu i hor “Superar” Srebrenica pohađa više od 100 djece a projekat je podržan od strane Bauern helfen Bauern – Salzburg.

You must be logged in to post a comment Login