Dijalog centar Srebrenica – Bratunac

Dijalog Centar Srebrenica – Bratunac (DCSB) je neprofitna, nevladina organizacija, koja kroz promovisanje dijaloga između različitih grupa, etničkih, nacionalnih, religijskih, političkih i interesnih, cilja razvoju demokratskih praksi, te prevenciji i rješavanju konflikata mirnim putem i izgradnji mira u Bosni i Hercegovini.

Uspostava Dijalog Centar Srebrenica – Bratunac predstavlja rezultat zajedničkog djelovanja Nansen dijalog centra Sarajevo i Nansen koordinacionih odbora za Srebrenicu i Bratunac na uspostavi interetničkog dijaloga i saradnje na području opština Srebrenica i Bratunac. Rad DCSB-a u periodu septembar 2009 – septembar 2011 je u potpunosti bio podržan od strane USAID-a u Bosni i Hercegovini i Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške.
U tom periodu implementirao je preko šezdeset aktivnosti i time uveliko dat doprinos poboljšanju demokratskih procesa, unapređenju poštivanja ljudskih prava, izgradnji povjerenja i mira u regionu.

Od kraja maja 2012. godine do kraja avgusta 2013. godine DCSB je implementirao projekat „Integracija kroz interetničku edukaciju i dijalog“, koji je realizovan uz finansijsku podršku Ambasade SAD u BiH, Kancelarije za odnose sa javnošću. U okviru ovog projekta DCSB je nastavio sa aktivnostima na kojima su odabrane grupe stekle vještine međuetničke komunikacije i saradnje, stečene vještine i iskustva prenosile svojim kolegama i primjenjivale u svakodnevnom radu. Osnovni ciljevi su bili poboljšanje nivoa međuetničke komunikacije (škole, mladi, opštinska administracija i zvaničnici), da se odabrane grupe podstaknu na pokretanje zajedničkih inicijativa, da kreiraju i realizuju zajedničke aktivnosti.
Od avgusta 2013. godine DCSB djeluje zajedno sa Nansen dijalog centrom Sarajevo na realizaciji projekta koji je podržan od Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške.

“Dijalog Centar Srebrenica – Bratunac” je razvio svoje aktivnosti u nekoliko pravaca. Sve projektne aktivnosti su dizajnirane sveobuhvatnim pristupom svim segmentima društva sa posebnim akcentom na rad sa mladima, sektorom obrazovanja i opštinskom administracijom i zvaničnicima.

Dijalog Centar Srebrenica – Bratunac
www.dcsrebrenicabratunac.org
Telefon/fax: +387 56 440 960
E-mail: office@dcsrebrenicabratunac.org

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply