„Delegatski list“ – List za delegacije i delegate opštine Srebrenica

„Delegatski list“ – List za delegacije i delegate opštine Srebrenica

Godina: I

Broj: 1

Februar 1979. godine

Osnivač: Skupština opštine, društveno – političke organizacije i samoupravne interesne zajednice

Izdavač: Centar za informisanje  Narodnog univerziteta u Srebrenici; telefon 85-529

Predsjednik izdavačkog savjeta: Sakib Pašagić

Glavni i odgovorni urednik: Boško Milovanović

Urednik fotografije: Stevan Milivojević

Uređuje redakcioni odbor:

List izlazi jedanput mjesečno

Ovaj broj štampan je u 1000 primjeraka.

Rukopisi se ne vraćaju

Štampa: GRO „PROLETER“ Loznica telefon: 92-426

„Delegatski list“ je pod ovim imenom izlazio sve do četvrtog broja kada mijenja ime u „Srebreničke novine“ i time obuhvata više teme iz oblasti kulture, omladine i sporta.

Kako je izgledao život u opštini Srebrenica u 1979. godini prikazaćemo Vam kroz nekoliko najzanimljivih članaka koje smo odabrali.

Zahvaljujemo se Narodnoj biblioteci Srebrenica na ustupljenom materijalu iz Zavičajne zbirke. Ovim putem pozivamo Vas da, ukoliko imate, materijala o Srebrenici u bilo kom formatu, napravite kopije i poklonite ih Biblioteci jer ona čuva i sakuplja sve o našoj opštini.

Pomozite i Vi da se sakupi što više materijala i dopuni Zavičajnu zbirku naše biblioteke.

„Moja je želja da se ova sredstva upotrijebe za unaprjeđenje narodnih biblioteka na području Bosne i Hercegovine“, rekao je Ivo Andrić primajući Nobelovu nagradu za književnost.

You must be logged in to post a comment Login