Dan državnosti BiH za jedne praznik za druge običan petak

Dan državnosti Bosne i Hercegovine, 25. novembar, i ove godine obilježava se u jednom entitetu.

Prema Zakonu o praznicima Bosne i Hercegovine, današnji praznik se obilježava neradno. Sličan zakon je na snazi i u entitetu Federacije Bosne i Hercegovine gdje se takođe ne radi dok je u entitetu Republika Srpska radno, kao i svaki drugi dan.

Za jedne građan ovo je praznik, dok je za druge ovo sasvim običan dan, a na snazi je ipak politička (ne)volja i još jedan motiv za “bacanje prašine građanima u oči”.

Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske smatraju da je ovaj dan kršenje Ustava BiH i da na državnom nivou još nije usvojen zakon o praznicima.

RS, FBiH i dalje praznuju skoro različite praznike

Pored vjerskih praznika u oba entiteta praznuju se i državni datumi. U Federaciji Bosne i Hercegovine slavi se Nova godina, Prvi maj, Dan državnosti Bosne i Hercegovine i Dan pobjede nad fašizmom.

U Republici Srpsko praznuju se Dan Republike, koji je proglaše neustavan. Nova godina, Međunarodni praznik rada, Dan pobjede nad fašizmom, Dan uspostave Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Šta je Dan državnosti BiH i kako je nastao

Značaj Dana državnosti Bosne i Hercegovine jeste što je na današnji dan, 25. novembar 1943. godine usvojena Rezolucija ZAVNOBiH-a koja svim narodima garantuje ravnopravnost, a za BiH je potvrđena kontinuitet državnosti.

Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a počelo je u Mrkonjić-Gradu 25. novembra 1943. godine u 19.00 sati. Završeno je iste noći, 26. novembra, u 4.00 sata ujutro.

Osnivačkoj skupštini prisustvovalo je 247 delegata iz svih krajeva BiH, od kojih 173 sa pravom glasa. Na prvom zasjedanju, ZAVNOBiH je formalno konstituisan kao predstavništvo Narodno-oslobodilačkog pokreta (NOP) Bosne i Hercegovine, ali je u stvarnosti i praksi djelovao kao njen najviši organ vlasti.

Odbornici su usvojili Rezoluciju ZAVNOBiH-a i Proglas narodima BiH u kojima se ističe da ubuduće BiH i njene narode u zemlji i inostranstvu, mogu zastupati i predstavljati samo ZAVNOBiH i AVNOJ.

Ovim aktima istovremeno je izražena odlučnost naroda BiH da njihova zemlja, koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska i muslimanska i hrvatska, bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih Srba, Muslimana i Hrvata.

Na zasjedanju je izabrana delegacija od 58 članova koja će predstavljati BiH na Drugom zasjedanju AVNOJ-a (29. novembar 1943.).

U Srebrenici radno

Javne institucije u Srebrenici danas su obavljale svoje zadatke kao i drugim radnim danima.

Prošle godine Opštinska uprava Srebreniaca, radnicima koji navedeni dan osjećaju svojim praznikom, omogućila je korištenje prava na plaćeno odsustvo sa posla radi obilježavanja današnjeg dana dok ove godine slične odluke nije bilo.

You must be logged in to post a comment Login