CJB Zvornik još jednom poziva građane na oprez prilikom paljenja vatre

Na području koje operativno pokriva Centar javne bezbjednosti Zvornik, u proteklih 48 sati evidentirano je sedam požara, gdje usljed nepažnje građana, došlo do požara trave, niskog rastinja i šume.

Ovaj Centar još jednom apeluje na građane da tokom obavljanja proljetnih radova na krčenju zemljišta i uređenju imanja, ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima i ne vrše spaljivanje ostatka žitarica i spaljivanje drvenog otpada unutar ili u blizini šumskih kompleksa i zasada, gdje usljed nekontrolisane vatre može doći do šumskog požara i požara na otvorenom prostoru, a koji mogu ugroziti ljudske živote i imovinu građana.

Podsjećamo građane da u slučaju nekontrolisanog širenja vatre ili uočavanja požara odmah obavijeste nadležnu vatrogasnu jedinicu na dežurni broj -123 ili najbližu policijsku stanicu na dežurni broj – 122.

Centar javne bezbjednosti Zvornik u okviru svojih ovlašćenja, postupa po zaprimljenim prijavama i radi na pronalasku i sankcionisanju svih lica koja su izazvala požare u prethodnom periodu, što će biti nastavljeno i u narednom periodu protiv svih lica koja budu izazvala požar i time ugrozila živote i zdravlje ljudi ili pričinila materijalnu štetu, navodi se u saopštenju.

You must be logged in to post a comment Login