Certifikate bonitetne pouzdanosti dobilo 3.995 kompanija iz BiH

U sklopu projekta „Certifikacija bonitetno pouzdanih preduzeća u BiH“, 3.995 kompanija iz BiH dobilo je certifikate bonitetne pouzdanosti, koje im je dodijelila kompanija LRC iz Sarajeva, na osnovu stručne analize finansijskih izvještaja i ostalih ekonomskih parametara. Zahvaljujući tome, ovih 3.995 bonitetno pouzdanih firmi u BiH, od čega njih 2.673 u FBiH, a 1.322 u RS, zvanično je dobilo potvrdu vrhunskog tržišnog kredibiliteta.

Prema riječima Adnana Hrenovice, generalnog direktora kompanije LRC iz Sarajeva, certifikat boniteta pouzdanosti potvrđuje da su finansijsko stanje i opće poslovanje kompanije iznad prosjeka i da se nosilac certifikata boniteta nalazi među 12.9 posto najpouzdanijih kompanija od ukupno 30.738  preduzeća u BiH, koja su predala finansijske izvještaje za 2015. godinu.

“Cilj projekta je da kompanijama, koje su to svojim poslovnim rezultatima dokazale, omogućimo da imaju neovisnu i mjerljivu ocjenu svog tržišnog kredibiliteta, kako bi bile prepoznate kao poželjni poslovni partneri. Zahvaljujući dobijenim certifikatima, ovih 3.995 bonitetno izvrsnih firmi sigalizira stabilnost i sigurnost potencijalnim klijentima, dobavljačima i bankama”, rekao je Hrenovica za Poslovne novine.

Džemal Drinjak, direktor kompanije ETI BiH, koja se bavi proizvodnjom opreme za kontrolu i distribuciju električne energije, nije krio zadovoljstvo zbog certifikata bonitetne pouzdanosti, koje im je dodijelila LRC kompanija. Prema Drinjakovim riječima to priznanje je značajno za njihovu kompaniju, koja ove godine obilježava 16 godina od osnivanja, te predstavlja obavezu da istraju na kvalitetu svojih proizvoda.

“Ovaj certifikat je kruna našeg dosadašnjeg uspješnog rada, koji je zasluga svih zaposlenih, ali i osnivača našeg društva, kompanija JP ‘Elektroprivrede BiH’ i ETI iz  Slovenije. Naša kompanija zapošljava 53 radnika, od čega je njih 40 u proizvodnji. Uspijevamo da sve svoje obaveze  izmirimo na vrijeme. ETI BiH plasira svoje proizvode  na tržište četiri  države: BiH, Crne Gore, Kosova i Makadonije, a ukupni prihod od prodaje u ovoj godini iznosi  6,2 miliona KM. Od toga je na tržištu BiH ostvarno prihod u iznosu oko 4,3 miliona KM. Najveća satisfakcija nam je da ljudi cijene domaći i kvalitetni prozivod, nešto što je budućnosti i naše kompanije i države BiH”, rekao je Drinjak.

Kompanija „Schachermayer“ d.o.o. dugi niz godina predstavlja primjer uspjeha i pouzdanosti na bh. tržištu, kako kod kupaca, tako i kod partnera i dobavljača. Prema riječima Ivice Šmigoca, direktora ove kompanije, još od davne 1838. godine „Schachermayer“ slovi za jednu od najuspješnijih kompanija u svojoj industriji u cijeloj Evropi.

– Orijentacija prema partneru, kontinuiranom razvoju modernih i inovativnih poslovnih rješenja i izvanredna logistička podršla su glavni nosioci naše tržišne strategije, koja i donosi najbolje rezultate – naglasio je  Šmigoc.

Certifikat bonitetne pouzdanosti se izdaje na engleskom jeziku, kako bi firmama poslužio kao referenca i u komunikaciji sa inostranim kompanijama, investitorima i dobavljačima, a prema riječima Adnana Hrenovice iz LRC-a, predstavlja izvrstan alat za promotivne i marketinške aktivnosti kompanija. Za sada, izgled i metodologija certifikata bonitetne pouzdanosti isti je za firme u BiH i Sloveniji, a u dogledno vrijeme trebao bi postati  uniforman i u ostalim zemljama regiona.

“Zahvaljujući kompaniji LRC-a i Prvoj bonitetnoj agenciji iz Slovenije, koje nastoje proširiti ovu saradnju  i na ostale bonitetne agencije, nadamo se da će uskoro biti uspostavljen jedinstven sistem verifikacije finansijski najpouzdanijih privrednih subjekata u regionu”, istakao je Hrenovica.

Da bi pravno lice bilo kvalificirano za nosioca certifikata bonitetne pouzdanosti, mora biti registrovano u BiH, poslovati uz ostvarenu dobit, ne smije biti u procesu stečaja ili likvidacije. Takođe, mora predati finansijske izvještaje nadležnoj agenciji za posljednje dvije godine.

“U toku posljednje izvještajne godine pravno lice mora ostvariti prihode od najmanje 100.000 KM i ne smije imati prikazan gubitak iznad visine kapitala. U momentu izdavanja certifikata, pravno lice ne smije imati blokiranih bankovnih računa u periodu od jedne godine, čak ni za period od jednog dana”, objasnio je Hrenovica.

U skladu s metodologijom ocjenjivanja finansijskog statusa kompanija, u okviru LRC-ovog Business Intelligence System-a, pravno lice mora imati najnižu ocjenu boniteta 4 (odličan) ili 5 (izvrstan). Pravno lice sa ocjenom boniteta 4 mora imati povećanje prihoda, dobiti i broja uposlenih, a tekuće obaveze ne smiju iznositi više od 50 posto ostvarenih prihoda za posljednju izvještajnu godinu.

“Pod pojmom bonitet, u poslovnoj praksi podrazumijevaju se kvalitet i poslovna i finansijska stabilnost pravnog lica. Ocjena boniteta privrednih subjekata kreira se u skladu sa međunarodnim standardima i najboljoj praksi, a na osnovu dinamičkih i statičkih pokazatelja tj. ocjene pokazatelja o finansijskoj poziciji i finansijskom rezultatu. Predstavlja neophodnu  pretpostavku za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka”, dodao je  Hrenovica.

LRC d.o.o. na tržištu Bosne i Hercegovine već 16. godinu prikuplja i analizira informacije o kompanijama, s posebnim naglaskom na njihove finansijske rezultate i likvidnost, a u protekle tri godine aktivno radi i na bonitetnom ocjenjivanju kompanija.

U sklopu prve Leadership konferencije održane u aprilu 2016. godine u Sarajevu, LRC je zvanično predstavio i započeo projekat Bonitetne certifikacije kompanija iz BiH sa izuzetnim pokazateljima uspješnosti poslovanja. Prvi certifikati tada su dodijeljeni kompanijama: Rehau, Electra, Energoinvest-SUE, Elta-Kabel, Merkur osiguranje, Planet, Tvornica cementa Kakanj, Bramac Krovni Sistemi, Suman, Konjic-Karton, Schenker i Network.

Ocjena boniteta sastavni je dio LRC Bussiness Intelligence poslovne platforme i bazirana je na analizi finansijskih pokazatelja poslovanja kompanija prema međunarodnim standardima i najboljoj praksi.

Izvor: Poslovne novine
 

You must be logged in to post a comment Login