Centar za socijalni rad izdvaja 430.000 KM za korisnike socijalnih usluga

U srebreničkom Centru za socijalni rad broj korisnika socijalne zaštite je sve veći.

Trenutno se u ovoj ustanovi vodi oko 700 korisnika, a od toga je 250 korisnika u oblasti prava u okviru dječije zaštite. Pored novčane pomoći koja se pruža ovim korisnicima, Centar za socijalni rad obezbijeđuje i druge vidove pomoći kao što su paketi sa hranom.

„Centar za socijalni rad je ustanova koja svakodnevno, kroz svoje službe, pruža pomoć građanima koji se nalaze u stanju socijalne nužde. Pri našem Centru funkcionišu i službe za dječiju i socijalnu zaštitu, sa pratećim i neophodnim radnim mjestima“, kaže Vesna Jovanović, v.d. direktora Centra za socijalni rad Srebrenica, koja ovu funkciju obavlja dva mjeseca.

vesna jovanović

Nadležnosti ove ustanove ogledaju se u pružanju socijalne zaštite kroz novčanu pomoć, dodatak za pomoć i njegu drugog lica, smještaj u ustanove, pomoć i njega u kući, jednokratna pomoć, savjetovanje, ali i druge oblasti iz Zakona o socijalnoj zaštiti.

„Budžet Centra za socijalni rad Srebrenica iznosi 616.000 KM za ovu godinu, a od toga se 430.000 KM isplaćuje korisnicima socijalnih usluga, dok je ostatak za tekuće troškove“, kaže Jovanovićeva.

Ona je dodala da je u srebreničkom Centru zaposleno sedam ljudi, a da je još dodatnih pet angažovano po različitim ugovorima, kroz različite projekte, što je ukupno 12 zaposlenika u ovoj ustanovi.

Pravo na socijalnu zaštitu mogu ostvariti lica koja imaju prebivalište na području opštine Srebrenica, a koja predviđena prava ne ostvaruju u drugim sistemima socijalne sigurnosti i koja se zbog svog socijalnog i psihosocijalnog stanja nađu u socijalnoj potrebi.

„Zahtjevi od socijalno ugroženih lica dolaze svaki dan, a najviše je zahtjeva od onih koji su u stanju egzistencijalne ugroženosti. Najviše je siromašnih ljudi. Njih je svaki dan sve više. Radi se o suštinskom siromaštvu, jer dolaze ljudi koji traže novac kako bi kupili vreću brašna da prehrane svoju porodicu“, kaže Jovanovićeva.

Prema riječima Vesne Jovanović, Skupština opštine Srebrenica nedavno je donijela odluku prema kojoj se Komisija za dodjelu jednokratne pomoći, a koja je funkcionisala pri Opštini Srebrenica, stavlja u funkciju Centra za socijalni rad Srebrenica, kako bi se na odgovarajući način pomoglo onima koji su socijalno ugroženi.

centar za socijalni rad srebrenica02

Neadekvatne prostorije

Objekat u kojem se nalazi Centar za socijalni rad Srebrenica jedan je od najstarijih postojećih u Srebrenici.

„Ustanova funkcioniše u prostoru koji je egzistencijalno upitan za sve nas koji boravimo u njemu. Pod na kojem stojimo je oštećen, a na zidovima se pojavila i vlaga. Dani postojanja ove zgrade su pri kraju. Urušena je zbog svoje starosti i nebrige o njoj“, priznaje Jovanovićeva.

Stanje u objektu je takvo da su uposlenici prisiljeni da svoje dužnosti obavljaju u tri prostorije.

Piše: Bekir Halilović

You must be logged in to post a comment Login