Centar za socijalni rad Bratunac ima 449 korisnika socijalne pomoći

Trenutan broj korisnika koji ostvaruju određena prava preko Centra za socijalni rad u Bratuncu je 449, i u stalnom je porastu.

Od ovog broja, 385 je korisnika dodatka na tuđu njegu i pomoć, a 64 korisnika ostvaruje prava na stalnu novčanu socijalnu pomoć.

Zakonom je regulisano da postoje dvije kategorije korisnika dodatka na tuđu njegu i pomoć, i to prva kategorija u koju spadaju nepokretne osobe koje ne mogu same, bez tuđe pomoći da funkcionišu i njima mjesečni dodatak iznosi 162,50 KM, a druga kategorija su lakši oblici ugroženih ljudi, kada čovjek može sam da se kreće i da zadovoljava određene potrebe, i tada taj dodatak iznosi 82,50 KM.

Pored ovoga, stalna socijalna pomoć iznosi 122 KM i ona se uvećava ako u porodici ima još neko ko nije sposoban za rad, i to 10 odsto.

Preko 70 odsto korisnika Centra za socijalni rad u Bratuncu su ljudi koji imaju preko 70 godina, koji nemaju potomaka, nisu osnivali porodicu i žive sami.

Čedomir Pavlović

“Aktivnosti našeg centra rastu iz dana u dan, s obzirom na ovu ekonomsku situaciju i kretanja u cijelom regionu, pa tako i u BiH. Sve je veći broj ljudi koji se obraćaju za razne vidove pomoći, ne samo kada su u pitanju novčana davanja, nego vezano i za porodične probleme, koji su sve evidentniji, zatim probleme u vezi sa maloljetničkom delikvencijom i vršnjačkim nasiljem. Gledajući u cjelini, broj obraćanja Centru u stalnom je porastu u posljednjih godinu dana“, izjavio je za naš portal Čedomir Pavlović, direktor Centra za socijalni rad Bratunac.

U Centru za socijalni rad trenutno je zaposleno 6 ljudi, i oni, prema Pavlovićevim riječima, nastoje da što više udovolje svim zahtjevima.

Njihove nadležnosti obuhvataju širok dijapazon, svi problemi vezani za život, porodične i bračne odnose nadležnosti su Centra za socijalni rad Bratunac, i to: povjeravanje djece, starateljstvo nad djecom, kategorizacija djece sa posebnim potrebama, davanje saglasnosti za vjenčanje prije punoljestva, saglasnost za otuđivanje imovine kad su maloljetnici u pitanju, krivično-pravna zaštita, maloljetnici koji kradu, i uopšte oni koji su skloni asocijalnom ponašanju, ostvarivanje prava socijalne i dječije zaštite, dječiji i porodiljski dodaci, tuđa njega, smještaj u ustanove, odlasci na suđenja… Sve ovo nabrojano i još mnogo šta spada u nadležnost Centra za socijalni rad, kaže Čedomir Pavlović.

Da to nije tako samo na papiru, pokazuje činjenica da je prošle godine izrečena najstroža mjera – oduzeta su djeca roditelju.

“Prošle godine smo tražili oduzimanje dvoje djece i tražili smo izricanje obavezne mjere liječenja od aklohola. Danas se otac nalazi na psihijatriji, a djeca su na starateljstvu kod tetke, idu u školu, o njima se vodi računa. Ovu mjeru izbjegavamo maksimalno, ali djeca su na prvom mjestu“, kazao je Pavlović.

Centar za socijalni rad finansira lokalna zajednica, a budžet za 2016. godinu iznosi blizu 930.000 KM, 77 odsto ide na stalne socijalne pomoći i dodatke za tuđu njegu, a preostali novac ide na tekuće potrebe, kao što su plate zaposlenih i računi.

You must be logged in to post a comment Login