Ćamil Duraković – Srebrenica ne upravlja svojim resursima

Razgovarali smo sa načelnikom Opštine Srebrenica, Ćamilom Durakovićem o problemima u lokalnoj upravi, zapošljavanju, položaju mladih.

U Srebrenici je zaposleno oko 2000 radnika i oko 1000 u individualnom sektoru dok na na teritoriji opštine Srebrenica živi oko 10 500 stanovnika, ovu su podaci iz Opštine Srebrenica.

1. U kakvom se ekonomskom i socijalnom položaju nalazi opština Srebrenica?

Srebrenica, zbog nemjerljivog razaranja u proteklom ratu ima nepovoljan socio-ekonomski status i ubraja se u nerazvijene opštine u RS-u, sa tendencijom rasta i privrednog razvoja te ovu priliku treba iskoristiti lokalna zajednica i njeni građani mobilizacijom svih raspoloživih potencijala.

2. Možete li nam reći kakav je status srebreničkih resursa, “Banja Guber”, Rudnik Sase?

Generalno, Srebrenica ne upravlja svojim resursima, a naknade za eksploataciju istih nisu podložni kvalitetnoj kontroli kao i zakonska rješenja u ovoj oblasti ne pružaju lokalnoj upravi da bude partner, primjeni istih.

3. Postoje li konkretni projekti za zapošljavanje ljudi i ekonomski razvoj naše opštine?

Projekti razvoja industijskih zona za stvaranje uslova eksternog investiranja rezultirali su otvaranju novih radnih mijesta kao što je “Prevent” sa oko 80 radnika i tendecijom rasta, nova fabrika prerade krompira i proizvodnja pomfrita treba da rezultira otvaranjem novih 50 radnih mjesta i indirektno kroz kooperantske usluge još toliko. Iskazana je namjera fabrike “Gusto E Sapore” o proširenju pogona i novih 10 radnih mijesta a pregovori su u toku sa još jednim investitorom u pogone Potočari sa potencijalnim otvaranjem još, novih 50 radnih mijesta.

4. Položaj mladih na teritoriji opštine Srebrenica?

Lokalna uprava čini sve što je u njenoj moći da stvori uslove za bolji život mladih, naravno da razumijemo njihovo nezadovoljstvo, ali je potrebna i veća inventivnost od mladih i fleksibilnost u pogledu pronalaženja njihovih prvih zaposlenja, naročito mi je žao za mlade sa visokom stručnom spremom za koje je teško, u ovako maloj sredini, pronaći rješenje, ali naši napori, kroz pripravničko angažmanje pokušaji su otvoriti njihove veće mogućnosti u zapošljavanju i životnom opredjeljenju.

Šta mislite o portalu eSrebrenica.ba?

Naravno da je svaka društvena mreža dobrodošla pogotovo ako je izrasla u svojoj lokalnoj zajednici, doprinosi prezentaciji pozitivnih kretanja u istoj i čini izvor istinitih i iskrenih prikazivanja, a za koje se vežu zainteresovani koji mogu doprinijeti poboljšanju stanja kroz iskrene komentare i prijedloge.

You must be logged in to post a comment Login