Budžet Opštine Srebrenica uvećan za 2,6 miliona KM

Odbornici Skupštine opštine Srebrenica većinom glasova usvojili su prijedlog rebalansa budžeta ove lokalne zajednice za 2019.godinu u iznosu od 11.080.900 KM ili za 2.664.000 maraka više.

Budžet je uvećan zahvaljujući kreditnom zaduženju opštine i nešto većim prihodima od planiranih.

„Do povećanja budžeta u ovolikom iznosu nije došlo zbog povećanih prihoda nego usljed ranije donesene skupštinske odluke i dobijene saglasnosti Ministrastva finansija Republike Srpske za kreditno zaduženje opštine Srebrenica od 2,5 miliona KM za kapitalne projekte“, kazao je načelnik opštine Mladen Grujičić.

Većina kreditnih sredstava biće utrošena za izgradnju puteva, sanaciju fasada, saniranje klizišta i 800.000 KM za pokretanje Banje Guber kao Bolnice za liječenje Guber vodama.

Jelena Ružić načelnica Odjeljenja za finansije ove opštine kaže da je osim kreditnog zaduženja od 2,5 miliona KM budžet uvećan za još 164.000 KM radi većih prihoda od indirektnih poreza.

„Po osnovu indirektnih poreza opština je za šest mjeseci ove godine naplatila 2.026.000 KM što je više od plana koji je na godišnjem nivou 3.900.000 KM“, kaže Ružićeva.

Na osnovu naknade za korištenje mineralnih sirovina, ruda naplaćeno 909.000 maraka u prvoj polovini godine, a da plan je da se od naknada za rude, šume i vode naplati 2.282000 KM za cijelu godinu te da očekuje i da će taj iznos biti veći u odnosu na prvobitni plan.

Ružićeva ističe i da je planirani budžet za ovu godinu ostvaren u iznosu od 48 odsto u odnosu na prvobitni godišnji plan.

Odbornici su još usvojili i odluku o izvršenju budžeta kao i nacrt poslovnika o radu Skupštine opštine koji je upućen u dalju proceduru.

You must be logged in to post a comment Login