BiH u 2015. proizvela 15.629 gigavat sati električne energije

Bruto proizvodnja električne energije u BiH u prošloj godini iznosila je 15.629 gigavat sati (GWh).

Od toga je u hidroelektranama proizvedeno 5.551 GWh ili 35,5 posto, u termoelektranama 9.593 GWh ili 61,4 posto, a u industrijskim energanama 485 GWh, odnosno 3,1 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Vlastita potrošnja u elektranama iznosi 985 GWh, a u ostalom energetskom sektoru 440 GWh.

U finalnoj potrošnji električne energije prošle godine, domaćinstva učestvuju sa 44,3 posto, industrija sa 36,8 posto, a ostali potrošači, uključujući građevinarstvo, saobraćaj i poljoprivredu učestvuju sa 18,9 posto.

Najveće učešće u potrošnji električne energije u 2015. u industrijskom sektoru ima industrija proizvodnje metala bez željeza sa 43,6 posto, dok industrija željeza i čelika učestvuje sa 19,7 posto.

Ukupna proizvodnja toplotne energije u BiH u prošloj godini je 5.621 teradžula (TJ), od čega je 3.323 TJ ili 59,1 posto proizvedeno u toplanama, 1.583 TJ ili 28,2 posto u termoelektranama, a 715 TJ ili 12,7 posto je proizvedeno u industrijskim energanama.

U finalnoj potrošnji toplotne energije u prošloj godini najveće učešće imaju domaćinstva sa 77,4 posto, a industrija i ostali potrošači sa 22,6 posto.

Izvor: Fena

You must be logged in to post a comment Login