BiH od EU očekuje 51 milion evra za borbu protiv poplava

Ukoliko Vijeće ministara na sutrašnjoj sjednici usvoji Nacrt odluke o ratifikaciji Sporazuma sa EU o finansiranju programa posebnih mjera oporavka od poplava i upravljanje rizikom od poplava, BiH će biti na korak od pomoći od čak 51 milion eura, ili oko 100 miliona KM!

Prema riječima Edina Dilberovića, direktora Direkcije za evropske integracije (DEI) BiH, koji će u ime BiH potpisati sporazum, ovaj dokument je trenutno u fazi ratifikacije, a cijeli projekat finansira EU iz programa IPA2.

“Ovaj program se dijeli tako da je 41 milion eura odvojen u pet grupa: podršku zaštiti od poplava i upravljanje vodama, rekonstrukciju stambenih jedinica, jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, podršku Civilnoj zaštiti te podršku civilnom društvu”, ističe Dilberović.

Navodi da su Delegacija EU u BiH te “Giz”, njemačka organizacija za međunarodnu saradnju, implementatori tih pet grupa aktivnosti.

“Ovih 10 miliona što je ostalo je iz višedržavne IPA za upravljanje poplavama u prekograničnim područjima slivova Save i Drine”, ističe on. Dilberović pojašnjava da će identičnu pomoć dobiti i Srbija, te da će, uz bosanskohercegovačkih 10 miliona eura, ukupno 20 miliona biti iskorišteno za obnovu nasipa Save i Drine u graničnim područjima, kao i za unapređenje infrastrukture za zaštitu od poplava u slivu rijeke Save.

Jamila Milović-Halilović, portparol Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU u BiH, podsjeća da je pomoć iz IPA2 od 41 milion eura drugi dio paketa čija je vrijednost 85 miliona eura, a za koje se EU obavezala na donatorskoj konferenciji u julu 2014. godine.

“Što se tiče prevencije poplava i upravljanja riječnim tokovima, nacionalna komponenta iz Specijalnih mjera predviđa 15 miliona eura podrške poboljšanju hidrometeoroloških sistema na području rijeke Bosne kao i rekonstrukciju prioritetne riječne infrastrukture na kritičnim lokacijama rijeka Save, Bosne i Janje”, ističe Milović-Halilovićeva.

Navodi i da je dodatnih 3,6 miliona eura obezbijeđeno kroz IPA Program prekogranične saradnje BiH – Srbija za prevenciju poplava i preventivne mjere

Izvor: Nezasvisne Foto: N1

You must be logged in to post a comment Login