Bibliotekari protiv novog Zakona o bibliotečko-informacionoj djelatnosti RS

Diplomirani bibliotekari Republike Srpske protiv su novog Zakona o bibliotečko-informacionoj djelatnosti RS jer, kako ističu, on i dalje diskriminiše njihovo akademsko zvanje.

Aleksandar Đukanović iz Udruženja diplomiranih bibliotekara RS naglašava za “Nezavisne” da je ovaj problem izražen već godinama i da su se akademski obrazovani bibliotekari nadali da će se to izmijeniti sada, s obzirom na to da je samo u posljednjih nekoliko godina u RS obrazovano 146 diplomiranih bibliotekara.

Oni su zvanje stekli na katedri bibliotekarstva i opšte ili komparativne književnosti univerziteta u Istočnom Sarajevu, Somboru, Beogradu ili Zadru.

“Ako ste poljoprivredni inženjer i radili ste godinu dana u nekoj biblioteci, pa položite stručni ispit u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci RS, vi imate ista zakonska prava pri konkurisanju i zapošljavanju kao i neko ko se profesionalno obrazovao za taj posao. To nije u redu”, kaže Đukanović.

Istina, dodaje on, pravna registracija ovog udruženja je tek u toku, ali to, kako pojašnjava, ne umanjuje kompetenciju okupljenih oko jedinstvenog stava po ovom pitanju. Dodaje da se isti princip primjenjuje i za zvanje knjižničara, polaganjem desetodnevnog kursa i to čak i ako su kod kandidata u pitanju srednja strukovna škola ili zanat kao prethodno obrazovanje. Stručni ispit za bibliotekare sastoji se od instruktivnog i konsultativnog seminara koji traju po pet radnih dana, i praktičnog i teorijskog polaganja nakon odslušanog seminara, nakon čega se stiče zvanje bibliotekara.

Stojka Mijatović, predsjednica Društva bibliotekara RS, kaže da se uvijek davala prednost diplomiranim bibliotekarima i da će tako i ostati, posebno ako je akademski obrazovani bibliotekar kandidat koji je nezaposlen.

“S druge strane, neko ko je visoko obrazovan, godinama radi u biblioteci i ima položen stručni ispit, ne može biti otpušten, i to je u redu, što ne mogu sa sigurnošću tvrditi i za zvanje knjižničara”, istakla je Mijatovićeva.

Kako je rekla, u svakom slučaju, pravilnicima će implementirati sve što do sada nisu, a što je izneseno kao prijedlog ili inicijativa da se mijenja.

“Takav smo stav postigli sa Ministarstvom prosvjete i kulture RS”, pojasnila je Mijatovićeva.

Izvor: Nezavisne

You must be logged in to post a comment Login