Bh. vozačke dozvole priznate i u Australiji

Ako ste status vozača stekli u Bosni i Hercegovini, svoju vozačku dozvolu, bez obaveze polaganja teoretskog i praktičnog dijela ispita, možete zamijeniti za dozvolu u državama u okruženju, ali i u Austriji, Francuskoj, Njemačkoj, te Danskoj, pa čak i Australiji.

Kao turisti, uz bh. dozvolu možemo “krstariti” Evropom, ali je za one koji namjeravaju da se trajno presele u neku zemlju bitno da znaju gdje je naša vozačka dozvola priznata, jer tamo gdje nije, ponovno polaganje je neminovno.

Zanimljivo je, takođe, da bi se na spisak zemalja gdje naši vozači ne moraju ponovo da polažu u dogledno vrijeme trebalo upisati još nekoliko država, uključujući čak i Moldaviju.

“BiH vodi aktivnosti na zaključivanju sporazuma o priznavanju i zamjeni bh. vozačke dozvole sa Italijom, Španijom, Albanijom, Makedonijom i Moldavijom, i pokrenute su inicijative za zaključivanje predmetnog sporazuma sa Švedskom i Slovenijom”, potvrđeno je “Nezavisnim” iz Ministarstva komunikacija i transporta BiH.

Pritom, to ministarstvo je krajem aprila na sastanku delegacija nadležnih organa dviju država usaglasilo tekst sporazuma o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola između BiH i Turske, a u narednom periodu se očekuje organizacija potpisivanja predmetnog sporazuma.

U slučaju Austrije i Francuske dogovor je već pao, a postignut je na osnovu razmjene nota kojim su druge strane potvrdile priznavanje i zamjenu bh. vozačke dozvole za B kategoriju.

Oblast uzajamnog priznavanja i zamjene vozačkih dozvola između BiH i Njemačke je uređena zajedničkom izjavom o namjeri Saveznog ministarstva saobraćaja i infrastrukture Njemačke i Ministarstva komunikacija i transporta BiH.

“Tom izjavom je omogućena zamjena bh. vozačkih dozvola kategorije A i B i potkategorije A1, bez obaveze polaganja teoretskog i praktičnog dijela ispita”, kazali su iz Ministarstva transporta i komunikacija BiH.

U Australiji je omogućena zamjena bh. vozačke dozvole kategorije B i A, odnosno moguće je dobiti australijsku dozvolu kategorije C (putnički automobil) ili kategorije R (motocikl), dok je u Danskoj bh. vozačima omogućeno dobijanje vozačke dozvole kategorije B.

Što se tiče našeg okruženja, odnosno Crne Gore, Srbije i Hrvatske, bh. vozačku dozvolu bez obaveze polaganja teoretskog i praktičnog ispita moguće je zamijeniti uz ispunjavanje nekoliko uslova, što, između ostalog, podrazumijeva i da ćete platiti određeni iznos.

Milija Radović, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja RS, ističe da je za naše vozače svakako velika pogodnost ako u slučaju preseljenja u neku zemlju ne moraju ponovo da polažu.

“Svakako je bitno da na takvom spisku imamo što više država, jer to predstavlja i priznanje našim institucijama koje sprovode obuku i polaganje vozačkih ispita, kao i nadležnom ministarstvu. Ujedno, to znači da držav, s kojim imamo potpisane sporazume imaju povjerenje u način na koji se kod nas dolazi do vozačke dozvole”, naveo je Radović.

Izvor: Nezavisne

You must be logged in to post a comment Login