AUBiH Student osnivač 3D Printing Startup-a

Student Informacionih tehnologija, Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini, Tarik Mehić pokrenuo je Startup „MiniMe“ s ciljem upoznavanja javnosti sa 3D printing tehnologijom, te uvođenja 3D printanja na tržište Bosne i Hercegovine.

3D printanje postalo je sveprisutno u današnjem svijetu, te je već izrazito tražena vještina. To je proces pretvaranja digitalnog 3D modela u fizički objekat.

MiniMe proces printanja ekološki je orjentisan. Printeri koje koriste rade na bazi biorazgradive plastike, koristeći Fused Deposition Modeling metodom – Modeliranje nanošenjem rastopljenog materijala. 3D model  se formira slaganjem topljene plastike u slojeve, plastika se lije u slojevima debljine 0,125 mm, a model se izrađuje sloj po sloj od dna prema vrhu.

„Zahvaljujući Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini razvio sam izuzetno jake radne navike, također tokom studija stekao sam dovoljno praktičnog znanja kako bih se danas pronašao u određenom području Informacionih tehnologija sa mnogo širim pogledom na poslovni i obrazovni segment“ rekao nam je Tarik, navodi se u saopštenju Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini.

You must be logged in to post a comment Login