Agencije koje (ne)rade u BiH: Milioni za najam prostorija

U Vijeću ministara se vodilo računa o sjedištu agencija. Ipak, manje se vodilo računa o ekonomičnosti, budući da mnoge od ovih agencija za najam prostorija troše milionske iznose iz budžeta.

Prema podacima iz 2016. godine u Bosni i Hercegovini zaposleno je 3.787 državnih službenika. Novac na ime plata, naknada i novih upošljavanja za neke agencije je izdvajan i iz budžetskih rezervi.

U privatnoj zgradi u Istočnom Sarajevu za kvadrat izdvaja 14 konvertibilnih maraka. Tu su salon namještaja, pravni fakultet, ali i državna agencija, odnosno Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH.

Ona je itekako bitna za razvoj domaće poljoprivrede i jedan od ključnih faktora u procesu dobijanja evropskih fondova. Direktor Hamdija Čivić kaže da u agenciji ima 13 zaposlenih, uključujući i tročlano rukovodstvo.

“Činjenica da je BiH složena i tako ustrojena mi smo opterećeni i svaka institucija ima najmanje tri rukovodioca”, kaže Čivić.

U Vijeću ministara se vodilo računa o sjedištu agencija. Ipak, manje se vodilo računa o ekonomičnosti, budući da mnoge od ovih agencija za najam prostorija troše milionske iznose iz budžeta.

“To je sad opet političko pitanje smještaja, to nije u našoj domeni i nadležnosti. Mi smo prije ovoga bili u drugom, neuslovnijem uredu, bila je u pitanju stambena zgrada. Ovo je ipak poslovna zgrada i imamo daleko adekvatnije uslove, međutim ne mislim da su ovo rješenja”, dodaje Čivić.

Nedaleko od ove agencije, kiriju plaća i Institut za akreditiranje BiH u Sarajevu. Ovaj institut je nešto skromniji, bar što se tiče rukovodstva.

“U našoj instituciji, zakon kaže da je direktor iz jednog entiteta, a zamjenik iz drugog”, kaže Željko Medak, direktor Instituta za akreditiranje BiH.

Agencija zapošljava više od 20 ljudi, ali i to je, kaže direktor, malo. Proces akreditovanja laboratorija u zemlji je složen, a otvaranjem tržišta svi hoće evropsku akreditaciju. A koliko građani znaju za ovu agenciju?

“Mislim da malo znaju o akreditaciji, ali to je prije svega pomoć našem gospodarstvu. Jer šta vrijedi certifikat o akreditaciji ako vrijedi samo na području BiH, a mi uživamo sada status u Evropi i to je pomoć našoj privredi za izvoz”, pojašnjava Medak.

Agencija za akreditiranje, regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, Centralna harmonizacijska jedinica, Institut za mjeriteljstvo, Uprava za zaštitu zdravlja bilja. Pitali smo i građane da li znaju za ove državne institucije:

– Nisam čula nikad za tu agenciju.
– Nisam nikad čuo, vjerovatno samo ime kaže.
– Znači, nepoznanica. Vjerovatno džaba hljeb jedu.

Prema podacima iz 2016. godine u Bosni i Hercegovini zaposleno je 3787 državnih službenika. Novac na ime plata, naknada i novih upošljavanja za neke agencije je izdvajan i iz budžetskih rezervi.

Izvor: N1

You must be logged in to post a comment Login