60 tona krompira biće dnevne potrebe fabrike pomfrita

Nedavno su započete pripreme za izgradnju Fabrike za preradu krompira i proizvdnju pomfrita u Srebrenici.

Naš sagovornik za ekonomska pitanja i savjetnik za privredu u Opštini Srebrenica, Ćazim Salimović rekao je da su radovi na novoj fabrici krenuli i da će izgradnja fabrike biti završena do kraja godine, mašine trebaju biti instalirane do proljeća a proizvodnja počinje u sezoni vađenja krompira, za koji će se morati preduzeti mjere podsticaja u proizvodnji.

“Potreba za krompirom će biti mnogo veća nego što su mogućnosti naše opštine jer kapacitet mašina će biti oko 60 tona na dan prerade krompira. U narednih par mjeseci moraćemo razgovarati sa svim našim ljudima koji žive u seoskim područijima, ko ima svog prostora za sjetvu, da ga očisti, ko nema da se udruži sa komšijama, da naprave veće prostore, da bi se moglo mehanizacijom obrađivati jer, bez mehanizacije, nemoguće je dnevno proizvesti i iskopati toliko krompira koliko će trebati fabrici”, rekao je Salimović.

Ova investicja vrijedna je 7 miliona KM a najveći dio proizvodnje izvoziće se u zemlje Saudisku Arabiju, Katar, Turska, Azerbejdžan a mali dio će se prodavati i u našoj zemlji.

Prerada krompira i proizvodanj pomfrita je proces u kojem ostaje mnogo otpada i postoji dalja ideja o preradi otpada i proizvodnji stočne hrane, kao i tovu krava i proizvodnji mlijeka.

“Kod proizvodnje pomfrita imate polovinu otpada, tih pedeset posto otpada išlo bi u drugu fazu, proizvodnja stočne hrane a u trećoj fazi, na bazi proizvodnje stočne hrane, išlo bi se na tov krava, kad bi došli do određenog stepena proizvodnje mlijeka, dnevno oko 8 000 litara onda bi išli i na pogon za preradu mlijeka”, rekao je Salimović o mogućnostima daljeg razvoja privrede i proizvodnje u našoj opštini.

Fabrika za proizvodnju pomfrita bi trebala zaposliti 45 radnika i kroz otkup krompira, egzistenciju obezbijediti mnogim porodicama srebreničkog kraja.

You must be logged in to post a comment Login