Akcije bezbjednosti djece u saobraćaju

U proteklom mjesecu AMD „Srebrenica“ Bratunac organizovao je niz akcija za djecu sa ciljem povećanja bezbjednosti djece i odraslih u Srebrenici i Bratuncu.

AMD „Srebrenica“ Bratunac je u proteklom mjesecu provelo akciju „Vozači,škola je za nas,oprez je za vas“ i u okviru Evropske sedmice mobilnosti akcije “Dan bez automobila“ i „Evropski dan bez poginulih na putevima“.

U akcijama su učestvovale i Osnovne škole „Branko Radičević“,“Vuk Karadžić“ iz Bratunca,“Petar Kočić“ iz Kravice,“Kosta Todorović“ iz Skelana i Prva osnovna škola“ iz Srebrenice.

Djeca su dala svoj doprinos radeći literarne radove, dijeleći letke sa radnicima AMD “Srebrenica“, šetnjom po centru grada a Dječja saobraćajna patrola je pomagala prvačićima pri prelasku ulice, objašnjavajući im pravila ponašanja u saobraćaju.

Cilj ovih akcija je povećana bezbjednost u saobraćaju,kako djece, tako i odraslih.

You must be logged in to post a comment Login