Do 31. marta podnošenje godišnjih poreskih prijava

Poreska uprava Republike Srpske saopštila je danas da 31. marta ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava za prošlu i ovu godinu.

Fizičkim licima 31. marta ističe rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dohodak za prošlu godinu, zatim za podnošenje godišnje prijave poreza po odbitku za godišnji obračun doprinosa koju podnose samo nosioci porodičnih poljoprivrednih gazdinstava za 2016. godinu, te poreske prijave za registrovano oružje za ovu godinu.

Preduzetnicima, posljednjeg dana ovog mjeseca, ističe rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dohodak za prošlu godinu, godišnje poreske prijave za malog preduzetnika, te poreske prijave za posebnu republičku taksu i za komunalnu taksu za ovu godinu.

“Pravnim licima, poslovnim jedinicama pravnih lica iz Federacije BiH, te stranim pravnim licima sa stalnim mjestom poslovanja, ističe rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dobit za prošlu godinu, zatim godišnje prijave kontrolisanih transakcija sa povezanim licima za 2016. godinu koju podnose poreski obveznici čiji je ukupan iznos kontrolisanih transakcija viši od 700.000 KM, te poreske prijave za komunalnu taksu i za registrovano oružje za ovu godinu”, navedeno je u saopštenju.

Poreska uprava obavijestila je poreske obveznike da je sa ciljem olakšanja kontakta u šalter sali u prizemlju zgrade u kojoj je smještena ova uprava u Banjaluci postavljen info-pult, gdje će zainteresovani poreski obveznici moći da dobiju sve potrebne informacije u vezi sa podnošenjem poreskih prijava i gdje će im biti pružena pomoć u popunjavanju poreske prijave za porez na dohodak od zakupa.

Na internet stranici Poreske uprave Republike Srpske objavljen je audio-video zapis o načinu popunjavanja godišnje poreske prijave za porez na dobit za prošlu godinu, u kojem je opisan način popunjavanja ove poreske prijave.

Izvor: Srna

You must be logged in to post a comment Login